Senast ändrad 10/2018

Juridisk information

Följande användningsvillkor gäller för Hansgrohe AB:s webbplats. Läs dem noga innan du använder webbplatsen. Du accepterar våra användningsvillkor i och med att du använder webbplatsen.

Vår informations fullständighet och korrekthet

Vi anstränger oss för att hålla vår webbplats uppdaterad och för att all information ska vara så korrekt och fullständig som möjligt. Vi tar dock inget ansvar för att informationen är aktuell, korrekt, fullständig eller lämplig för vissa användningsändamål.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst förkorta innehåll och flytta innehåll till andra temaområden, temporärt blockera och/eller slutgiltigt radera information.

Våra tjänsters tillgänglighet

Vår webbplats är endast avsedd att ge generell information om våra tjänster. Med vår information uppstår dock inget rättsligt anspråk till vissa tjänster, eller tjänsternas fullständiga, oavbrutna eller störningsfira tillgänglighet. Observera att viss information på vår webbplats kan hänvisa till produkter, program eller tjänster som inte finns tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Hansgrohe-återförsäljare för att få information om vilka produkter eller tjänster som finns tillgängliga i ditt land.

Material från utomstående

Följande innehåll härstammar inte från oss och återger inte vår uppfattning, vilket innebär att vi inte påtar oss något ansvar för detta innehåll:

• Bidrag i ett eventuellt etablerat diskussionsforum härstammar inte från oss utan från respektive användare. Vi kontrollerar inte användarnas inlägg, som t.ex. ställningstaganden, rådgivning, förklaringar, erbjudanden eller annan information med avseende på legitimitet eller korrekthet. Våra diskussionsforum får inte användas för innehåll som är lagstridigt, smutskastande, förtalande eller sårande. Användaren fritar oss från alla krav från tredje part, som kan hänföras till användning av vår webbplats på ett sätt som inte motsvarar användningsvillkoren.
• Vi tar inget ansvar för webbplatsmaterial som är länkat till vår webbplats.
• Vi tar inget ansvar för att den information om våra återförsäljare, som anges vid sökning av dessa, är korrekt, fullständig och aktuell.

Vi kontrollerar inte detta material och söker inte efter omständigheter som skulle kunna tyda på en rättsstridig verksamhet. Om vi får kännedom om att sådant material förekommer på vår webbplats kommer det omgående raderas.

Skriftkonvention

För bättre läsbarhet görs ingen skillnad mellan manligt och kvinnligt tilltal på denna webbplats. Självklart avses alltid båda könen.

Tillämpbar rätt och domstol

För denna webbplats gäller svensk lagstiftning. Domstolsort och plats för utförandet är där vi har vårt säte. dvs. Malmö.

Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område