Takvåningen över tre plan i Stealth Building i New York.
AXOR intervjun

Amale Andraos och Dan Wood: Stealth Building

Amale Andraos och Dan Wood, grundare av arkitektstudion WORKac i New York, är internationellt välkända för sina projekt som återuppfinner förhållandet mellan urbana och naturliga miljöer. En av dessa byggnader är Stealth Building på Manhattan (ArchDailys Byggnad 2017). Arkitekterna samtalar med AXOR om sitt projekt som tydligt illustrerar Compact Luxury-principerna.

Ett nytt sätt att tänka kring metropoler

 

AXOR: Hur ser ni som arkitekter på storstadslivets framtid?

Amale Andraos: De sista tjugo åren har det verkat som om alla förr eller senare skulle välja storstadslivet. Nu, med covid-19, är det något som uppenbart ifrågasätts. Men ur vår synpunkt har vi slagit in på den spännande vägen där vi omdefinierar den urbana livsstilen. 

Dan Wood: I vårt arbete driver vi alltid denna tanke om vad ur naturen och livet på landet vi kan överföra till staden. För oss har det varit ett spännande tankeexperiment som sedan övergick till en intressant övning vi började arbeta med. Men det kändes alltid som en extragrej. Nu däremot kommer den här pandemin att ha en stor inverkan. Många människor vill flytta från storstaden och bo i förorten istället, något jag inte tycker är en bra trend. Det måste vara möjligt att bo i städerna utan att ge avkall på landsbygdens eller förorternas bekvämligheter. 

AA: Just det, fler utomhusområden, mer plats för fritiden så att allt inte bara handlar om arbete och kommers, inte sant? Det handlar om upplevelser. Jag föreställer mig att den här tidens isolering har gjort att människor vill tillbringa mer tid tillsammans. 

DW: Jag tror även att arbetslivet kommer att förändras. Att människor visserligen kommer fortsätta arbeta hemifrån, men att kollegor kanske kommer över för ett möte hemma. Vi är medvetna om fördelarna med att arbeta hemifrån, men vill inte vara ensamma hela tiden heller. 

Andra behov och önskemål

 

AXOR: Vad har ni lärt er av era urbana kunder och deras ändrade behov?

AA: Kunderna som vi har arbetat med i städerna vill förena alla dessa saker. Även för minsta utrymme finns det mycket att diskutera om den sociala aspekten som förbinder ute med inne. Vi har implementerat mycket av detta i Stealth Building, till och med i liten skala med duschar med små växthus ovanpå och kök med kryddträdgårdar, eller genom att ta bort områden för att kunna öka känslan av att vara i kontakt med världen utanför. 

AXOR: Vad innebär lyx i storstadslivet?

AA: Lyx är verkligen ett bra ord som vi måste återuppfinna. Det har en tradition. Modernismen återuppfann lyxen som ren funktion. Jag tror att lyx för oss är hållbarhet – att på alla nivåer fundera över hur relationen mellan bebyggelse och klimatförändringar ser ut. Det är en väldigt urban tanke – att skapa på ett hållbart sätt som inte bara kretsar kring teknik, utan om frågor som rör begränsning.

Berättelser om inne och ute

 

AXOR: Vad kan arkitekter göra i fråga om rum i urbana bostäder, inte bara för att optimera dem, utan även förbättra dem? För att ge dem en innebörd eller karaktär, kanske till och med en själ?

DW: Vi har sett att uteplatser alltid är något positivt. Vi har även lärt oss att ”outdoors” kan existera i många olika iterationer. I Stealth Building har vi helt enkelt integrerat växtbelysning. Även om ormbunksträdgårdarna har väldigt lite äkta uteområde, växer de och frodas. En liten smula bevattning räcker verkligen långt.

AA: Och det andra temat var – du nämnde innebörd – att fundera över berättelser, material och upplevelser, och att alltid tänka på en interiör på samma som man tänker på en stad. Både när det gäller upplevelsens intensitet och hur man skapar en stor mångfald rumsliga, materiella upplevelser, och att ha idéer för scenarier om vad som kan hända i inomhus. 

Takvåningen över tre plan i Stealth Building i New York.

Renovera historiska byggnader

 

AXOR: Varför valde ni att arbeta med ett projekt som Stealth Building? Vad är utmaningen med eller inspirationen för ett projekt som detta?

AA: För oss innebär det att man återuppfinner det urbana livet på ett hållbart sätt. Samtidigt måste man ta hänsyn till frågan om en adaptiv användning och sedan andas nytt liv i gamla, underbara byggnader. Men även att ta sig an utmaningen hur man skapar en större bostadsyta. Hur bygger man en takvåning som inte syns utifrån?

DW: Det är fortfarande så fascinerande att älska gamla byggnader samtidigt som man älskar att tillföra dem något originellt. Hur gör man för att förbättra en byggnad och ändå bevara den, eller att uppgradera den med en berättelse som inte bara handlar om att skapa extra kvadratmeter och generera vinst? Alla våra idéer kom ur denna utmaning och ur samarbetet med kunden om frågor som ”Vad är ett urbant liv och hur skapar vi en plats utomhus?”

Anta utmaningar

 

AXOR: Vilka var de specifika utmaningarna med Stealth Building?

AA: Utmaningarna med landmärken är välkända. Slutresultatet blev verkligen bra, därför var det en produktiv utmaning. Och som Dan sa, att inte veta vem som kommer att bo i lägenheterna gjorde det svårare när vi tänkte abstrakt. Jag tror att vi försökte föreställa oss livssituationer som inte var så personliga, men heller inte för allmängiltiga. Vi hade ingen bredd att arbeta med och ljuset var begränsat, men vi hade höjd. Vi var tvungna att fokusera mycket på i lägenhetens mitt, men vi utnyttjade den extra höjden för att skapa ett slags landskap. En annan utmaning var att rita en takvåning med tre plan som är helt osynlig från gatan. 

Anta stealth building och Compact Luxury

 

AXOR: På vilket sätt illustrerar Stealth principerna för Compact Luxury?

DW: Compact Luxury innebär att lägga till mer när man har mindre. Det vi försökte göra var att uppnå mer genom att bli kompaktare. Det gjorde vi i Stealth Building Hur skulle vi bära oss åt för att skapa en känsla av förtätat storstadsliv med olika slags upplevelser till och med i det ”tredje rummet” (mellan sov- och vardagsrum med växtlampor och ormbunksträdgårdar)? Även om detta ”tredje rum” bara är en meter högt, såg vi att man får plats med mycket där. 

AA: Det som gjorde skillnaden var att vi utnyttjade den extra höjden. Det vill säga att skapa dessa ögonblick när något överraskande, något annorlunda, händer. Vi uppnår mer med mindre genom att förtäta, när rummet delas upp i sektioner för att förbättra olika slags upplevelser i bostaden. Det är lyx. Men på ett kompakt sätt – i motsats till stora bostadsytor – som är hållbart genom sin formgivning, inte bara med hjälp av teknik. 

En rekreationszon i Stealth Buildings takvåning.

Enkel lyx i badrummet

​​​​​​​

AXOR: Hur ser Compact Luxury ut i badrummet?

AA: När man tänker på lyx i ett badrum handlar det kanske om en dusch utomhus eller om naturligt ljus, om ett fönster. Men när man återuppfinner och överför dessa idéer till en mycket tätare, urban miljö som New York där allt är kompakt kan lyx vara en väggmosaik med träd som framkallar känslan av en skog, eller en växtlampa till duschens ormbunksträdgård. Då kommer man in i badrummet och får en speciell känsla. Det handlar alltså om att föra in sin föreställning om lyx i den urbana vardagen. Och badrummet är kärnan i det hela. 

AXOR: Hur har valet av AXOR bidragit till denna totala effekt eller upplevelse som ni försöker förmedla? 

DW: Vi föreställde oss helt enkelt de vackraste blandarna. De är en detalj som ingår i vardagen, vilket inte är fallet för de flesta arkitektoniska detaljer. Och när blandarna är väl formgivna...

AA: ...känns det. Det är ett objekt som används hela tiden. Det måste fungera perfekt. Det måste hålla länge och kännas skönt, utan att vara överdrivet. Och jag tycker att blandare från AXOR uppfyller de kraven. De är inte överdesignade, utan precis så mycket att de känns speciella utan att vara överdrivna. 

Personliga föreställningar om lyx

​​​​​​​

AXOR: Var innebär lyx för er? Hur definierar ni själva begreppet lyx?

DW: Tyvärr är tid en lyx för oss. 

AA: Tid gör det möjligt att gå till torget i stället för att få maten hemkörd. Den gör det möjligt att fundera över var maten kommer ifrån och hur man vill leva. Vi försöker skapa plats för dessa idéer i vår vardag. Vi omprövar förhållandet mellan arbete och liv och tänker över gränserna. Det är ett mycket viktigt ögonblick när människor börjar ompröva sin livsstil och sitt ansvar gentemot planeten. 

Stadens inflytande

​​​​​​​

AXOR: Hur påverkas ert arbete av att bo i stan?

AA: Jag tror att tanken på den här staden fortfarande är en idé om kosmopolitism. Människor kommer hit från olika platser och har olika bakgrunder. Det är utan tvekan fortfarande kännetecknande för New York. Och det är helt enkelt interaktionen och känslan av mångfald som vi fortfarande upplever som mycket attraktiva – och att med utgångspunkt i den känslan delta i projekt som sammanför objekt som egentligen inte är tänkta att höra ihop. Och att med den utgångspunkten ändå föra dem samman och skapa en känsla för dessa mötens vitalitet. Jag tror att livet i staden, och tankar om städer, påverkar vårt arbete inom alla områden. När vi skapar en lägenhet funderar vi alltid på något sätt också över stadsplanering. 

Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område