Ädlaste valnötsträ ur Nordamerikas och Kanadas skogar

Nordamerika och Kanada

“Valnöt är ett av de vackraste ädelträslagen.”
Jürgen Gaiser, snickarmästare
Valnötsträet till plattan på AXOR MyEdition kollektionen kommer från hållbart förvaltade skogar i Nordamerika och Kanada. Det kultiveras och bearbetas med hänsyn tagen till såväl sociala förhållanden som ekologi. Trädet avverkas, de runda stammarna sågas och skärs sedan i fanérbearbetningen. Endast kontrollerade skivor med perfekt ådring används. De tunna träfanéren limmas samman för hand. Fanérskivorna limmas ihop kors och tvärs för att skapa en stabil förening så att träet inte deformeras när det kommer i kontakt med fukt. Fanérpaketen pressas ihop och skärs till det slutgiltiga formatet. För ännu bättre stabilitet fräses träplattan ut på baksidan och en platta av rostfritt stål limmas fast. AXOR logotypen graveras med laser. Slutligen oljas ytan för att skydda materialet och ge den ett elegant utseende. Den färdiga plattan tilltalar både känsel och öga: kännbart harmonisk, skickligt förfinad. Träet bevarar sin naturliga färgton och får en alldeles unik utstrålning.