Senast ändrad 08/2010

Skadeståndsansvar

Oavsett laglig grund, ansvarar Hansgrohe Sverige för följande:

  1. Vårt ansvar för skador orsakade av oss eller någon av våra ställföreträdare eller juridiska ombud avsiktligt eller genom grov vårdslöshet har ingen högsta gräns. I händelse av skada på liv, lem eller hälsa har ansvaret ingen högsta gräns, även i händelse av en enkel oaktsamhet av oss eller någon av våra ställföreträdare eller juridiska ombud.
  2. I annat fall är vi endast ansvariga för lätt vårdslöshet om en skyldighet bryts som möjliggör korrekt utförande av avtalet och vars fullgörande användaren därför litar på och kan åberopa (väsentlig avtalsförpliktelse). I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser – så länge det inte finns något fall enligt avsnitt 1 - är ansvaret begränsat till sådan skada, vars inträde vanligtvis kan förväntas när vår webbplats används.
  3. Undantag från ansvar eller begränsningar gäller inte om vi på ett bedrägligt sätt har dolt en defekt, har givit en garanti för varans kvalitet eller är ansvariga enligt obligatoriska lagbestämmelser som lagar om produktansvar.
  4. I alla övriga fall är vårt ansvar uteslutet.
  5. Köparens anspråk på ersättning för onödiga utgifter istället för skadeståndsanspråk istället för prestanda påverkas inte.
Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område