Senast ändrad 10/2018

Cookie-riktlinjer

Cookies förbättrar användningen av websidor

Cookies är små textfiler, som placeras på din dator av websidor eller ibland av e-postmeddelanden. De ger den som driver websidan nyttig information. För dig som användare innebär det att du kan använda sidan effektivare genom att t.ex. inte behöva logga in varje gång. Cookies säkerställer också att de informationer, som är relevanta för dig också ställs till ditt förfogande.

Vi använder oss av två typer av cookies på våra websidor:

 • Session cookies, som raderas efter varje besök på våra sidor.
 • Permanenta cookies, som sparas över flera besök på våra sidor.

Samtliga dessa dookies är nödvändiga för en framgångsrik användning av våra sidor. 

Session Cookies använder sig av en server för att spara informationer om aktiviteter på våra sidor, så att en användare kan fortsätta där denne slutade vid det föregående besöket. Vanligtvis har sidor inget "minne". Cookies ger servern information om vilka sidor som skall visas för användaren så att denne inte skall behöva komma ihåg detta och inte skall behöva navigera från början. Cookies är därmed en slags bokmärken på våra sidor.

Permanenta cookies ("Persistent eller tracking Cookies") används ofta för att spara användarens preferenser. Du kan begränsa användningen av cookies via din webläsares inställningar eller förbjuda den helt och hållet, om du så önskar. Det leder dock till att användningen av våra sidor begränsas. Ytterligare information om avaktiveringen av cookies hittar du på sidan About cookies.

Här finns en över våra nödvändiga cookies inklusive en kort beskrivning:

 • HGR_notePadCount:
  Denna cookies sparar status för dina notepads så länge ditt besök på våra sidor varar.
 • hgr_downloadCount:Denna cookie sparar status på din nedladdnnigssida så länge ditt besök på våra sidor varar.
 • JSESSIONID:
  Denna cookie identifierar dig som besökare mellan olika sidor och sparar specifika egenskaper och inställningar med avseende på visningen av teasers och liknande. Denna cookie rarderas automatiskt så snart du lämnar websidan.
 • hgr_:
  Denna cookie identifierar dig som besökare mellan olika sidor och sparar specifika egenskaper och inställningar med avseende på det valda och använda språket etc. Denna cookie raderas automatiskt efter att websidan lämnats.
 • external_cookievalues:
  Denna cookie identifierar dig som besökare mellan olika sidor och sparar specifika egenskaper och inställningar med avseende på visningen av teasers och liknande. Denna cookie sparas så länge ditt besök varar.
 • hgr_dl_id, hgr_preferences:
  Denna cookies sparar status för dina nedladdningar så länge ditt besök på våra websidor varar. 
 • __atuvc, di, dt, loc, psc, ssc, ssh, sshs, uid, uit, uvc, uvc, TPC, cid, siteaud, ana_svc, _chartbeat2, __utma, __utmz, PHPSESSID, __utmc:
  Den sociala tjänsten "addthis" sparar via dessa cookies olika användaregenskaper och -inställningar. Dessa informationer sparas även efter att ditt besök avslutats och ställs till förfogande vid nästa besök. 
 • TPC, cid, uid:
  Tjänsten "adform" sparar via dessa cookies olika användaregenskaper och -inställningar. Dessa informationer sparas även efter att ditt besök avslutats och ställs till förfogande vid nästa besök.
 • mobileRedirect: true/false
  Vid omdirigering av användaren från den stationära webbplatsen till den mobila webbplatsen, om användaren väljer att byta till den mobila webbplatsen. Om denna cookie är „true“ och användaren ringer upp en stationär plats igen med den mobila enheten, då vidarebefordras han/hon automatiskt till den mobila webbplatsen utan vidare åtgärd.
 • desktopRedirect: true/false
  Vid omdirigering av användaren från den mobila webbplatsen till den stationära webbplatsen, om användaren väljer att byta. Om denna cookie är „true“ och användaren ringer upp en mobil wepplats igen med hjälp av en webbläsare, då vidarebefordras han/hon automatiskt till den stationära webbplatsen utan vidare åtgärd.

Vi använder oss därutöver av följande Google Analytics Cookies:

 • _ga, _dc:
  Dessa cookies används för att inhämta statistiska informationer om användarbeteendet för att på så sätt förbättra websidorna. Dessa cookies samlar in informationer i anonymiserad form, t.ex. antalet besökare, från vilken sida som användaren hittat till oss och vilka sidor som besökts. Dessa informationer sparas även efter att ditt besök avslutats och ställs till förfogande vid nästa besök.

Om en dator används gemensamt av flera användare påverkar godkännandet eller avvisandet av cookies samtliga användare på den aktuella datorn.  

Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område