Senast ändrad: 2022-11-22

Hansgrohe-riktlinjer om cookies & liknande tekniker

I den här riktlinjen om cookies & liknande tekniker (”CST-riktlinje”) beskrivs de olika typerna av cookies och liknande tekniker, som används på www.axor-design.com/se (”sida”) av Hansgrohe A/B. Vi kan när som helst ändra denna CST-riktlinje. Under noteringen ”Senast ändrad” ovan ser du datumet när den senaste omarbetningen av denna CST-riktlinjen utfördes. Ändringarna i den här CST-riktlinjen blir verksamma när vi tillhandahåller den omarbetade CST-riktlinjen på eller via sidan.

Om du har frågor, kontakta oss via e-post: privacy@hansgrohe.com.

1. Vad är cookies och liknande tekniker?

Cookies är en standardfunktion hos webbplatser via vilka vi kan spara små datamängder om ditt besök på vår sida på din dator. Cookies hjälper oss att ta reda på vilka delar av sidan som är praktiska och vilka områden som måste förbättras. För att göra det använder vi även teknik som är jämförbar med cookies, som Flash Local Shared Objects (även kallade Flash-cookies) eller pixel tags.

Du kan med hjälp av inställningarna i din webbläsare bestämma om du i allmänhet samtycker till användningen av cookies och liknade tekniker eller ändra vissa inställningar för sidan (på det sätt som beskrivs i Avsnitt 3 i den här CST-riktlinjen). Om du avaktiverar cookies och liknande tekniker kan detta dock påverka dina erfarenheter av sidan och vissa funktioner arbetar kanske inte på det sätt som är avsett.

2. Vilka cookies och liknande tekniker använder vi?

Nedan hittar du en förteckning över de olika typerna av cookies och liknande tekniker som används på sidan. I den mån personuppgifter samlas in via cookies så gäller vår Dataskyddsförklaring och kompletterar den här CST-riktlinjen.

Essentiella cookies. Essentiella cookies gör det möjligt för dig att navigera på sidan och använda dess tjänster och funktioner. Utan dessa absolut nödvändiga cookies fungerar inte sidan på det avsedda problemfria sättet och vi kan eventuellt inte tillhandahålla själva sidan eller vissa tjänster eller funktioner.

Cookie-beteckningBeskrivningTyp & procedurPrimärleverantör eller tredjepartsleverantör 
AWSALBAWS ALB Application Load Balancer.7   dagarTredjepartsleverantör Amazon Web Services, Inc. Mer information
AWSALBTGDenna cookie tillhör den elastiska lastfördelningen från Amazon Web Services. Den används för bestående sessioner och för att möjliggöra målgruppsbeständigheten. När Load Balancer första gången leder en förfrågan till en vägd målgrupp, genereras cookien och tas upp i efterföljande förfrågningar till Load Balancer. Detta används för att leda förfrågningar vidare till de specificerade målgrupperna som sparats i cookien.7   dagarTredjepartsleverantör Amazon Web Services, Inc. Mer information
AWSALBCORSDenna cookie administreras av Amazon Web Services och används för lastfördelningen.7 dagarTredjepartsleverantör Amazon Web Services, Inc. Mer information
ROUTEIDDenna cookie är till för att leda användaren till själva servern.SessionscookiePrimärleverantör
JSESSIONIDJSESSIONID-cookien används av New Relic för att spara en sessionsidentifikator så att New Relic kan övervaka antalet sessioner för en tillämpning.SessionscookiePrimärleverantör
XSRF-TOKENFörhindrande av bedräglig användningSessionscookiePrimärleverantör
anonymous-consentSparar om en användare har samtyckt till vissa bestämda cookie kategorier2 månaderPrimärleverantör
cp-perfSparar om Analytics-cookies accepteras av användaren.2 månaderPrimärleverantör
cp-chatSparar om Chatbot-cookies accepteras av användaren2 månaderPrimärleverantör
cp-retSparar om marknadsföringscookies accepteras av användaren2 månaderPrimärleverantör
cp-logKrävs för den anonyma räkningen av användare2 månaderPrimärleverantör
hbwsiterecomTillhandahållande av lokaliserat innehåll, språkversion16 år, 8 månaderPrimärleverantör
VISITOR_INFO1_LIVEYouTube-bandbreddsmätning6 månaderTredjepartsleverantör YouTube, LLC Mer information

Analytics-Cookies. Analytics-Cookies samlar information om din användning av sidan och gör det möjligt för oss att förbättra dess funktion. Exempelvis visar Analytics-Cookies oss vilka av sidornas undersidor som besöks oftast, de hjälper oss att upptäcka problem med sidan och visar oss om reklamen är effektiv eller inte. På så sätt kan vi identifiera allmänna användningsmönster på sidan och inte en enskilds person användning. Vi använder denna information för att analysera trafiken på sidan, utvärderar denna informationen men inte för information för individuell identifiering.

Cookie-beteckningBeskrivningTyp & procedurPrimärleverantör eller tredjepartsleverantör 
HTML_BitRateBucketCsvDenna cookie registrerar uppspelningstiden för videor i videospelaren per besökare beroende på bithastigheten. Detta används för att analysera videospelaren.SessionPrimärleverantör
HTML_isPlayingCountDenna cookie räknar hur ofta en viss video har spelats upp i videospelaren. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
HTML_VisitValueCookieDenna cookie beräknar värdet hos besöket på webbplatsen utifrån en videos visningstid i videospelaren vid hämtning och antalet repetitioner vid uppspelningen. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
HTML_VisitCountCookieDenna cookie räknar hur många gånger en video har hämtats i videospelaren. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
HTML_LastCLineTimeInnehåller information för att särskilda användare av undersidan. Samlar in data om användares besök, exempelvis vilka undersidor som är relevanta.SessionPrimärleverantör
HTML_VisitIntervalStartTimeDenna cookie registrerar starttiden för en tidsperiod mellan besök på en webbplats i videospelaren. Detta används för att analysera videospelaren. Den upphävs när du stänger din webbläsare eller återkallar ditt samtycke.SessionPrimärleverantör
AkamaiAnalytics_BrowserSessionIdTilldelar en anonym identifikator till varje besökare som spelar upp en video. Detta används för att analysera videospelaren.SessionPrimärleverantör
YSCRegistrerar en unik identifikator för att föra statistik över videor från YouTube som användare har tittat på.SessionTredjepartsleverantör YouTube, LLC Mer information
_gidPlaceras av Google Analytics, används för att särskilja användare. Gör det möjligt att registrera hur besökare använder webbplatsen.24 timmarTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_ga_*Placeras av Google Analytics, används för att uppnå sessionsstatusens beständighet.2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
gtm_internalAnvänds för identifiering av intern trafik och för att utesluta spårning med Google Analytics.1 månadTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_gcl_auPlaceras av Google Analytics, denna cookie stödjer analysen av vår reklams effektivitet genom att registrera de tillhörande konverteringarna3 månaderTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_gaexpPlaceras av Google Optimize, denna cookie stödjer tilldelningen av användarna till ett experiment och denna informations beständighet.3 månaderTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
_hjSessionUser_[siteID]Placeras av Hotjar, säkerställer att data vid senare besök på samma sida tilldelas till samma användaridentifikator.1 årTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjSession_[siteID]Placeras av Hotjar, säkerställer att senare förfrågningar i sessionsfönstret tilldelas till samma session.30 minuterTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjidPlaceras av Hotjar, säkerställer att data vid senare besök på samma sida tilldelas till samma användaridentifikator.1 årTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjFirstSeenPlaceras av Hotjar, identifierar en ny användares första session.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjUserAttributesHashPlaceras av Hotjar, låter oss se om ett attribut har ändrats och måste aktualiseras.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjCachedUserAttributesPlaceras av Hotjar, sparar via Hotjar Identify API sända användarattribut när användare inte ingår i stickprovet.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjViewportIdPlaceras av Hotjar, sparar information om användarens ruta som storlek och mått.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjAbsoluteSessionInProgressPlaceras av Hotjar, används för att identifiera en användares första pageview-session.30 minuterTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjSessionTooLargePlaceras av Hotjar, föranleder att Hotjar ställer in datainsamlingen om en session blir för lång.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjSessionRejectedPlaceras av Hotjar, används i mycket sällsynta fall, för att förhindra allvarliga prestandaproblem.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjSessionResumedPlaceras av Hotjar, placeras när en session/inspelning ansluts till Hojtar-servrar igen efter ett förbindelseavbrott.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjLocalStorageTestPlaceras av Hotjar, kontrollerar om Hotjar Tracking Code kan använda den lokala minnesplatsen. Om ja, ställs värdet 1 in.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjIncludedInPageviewSamplePlaceras av Hotjar, används för identifiering om en användare ingår i datastickprovet som är definierat genom din sidas Pageview-Limit.30 minuterTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjIncludedInSessionSamplePlaceras av Hotjar, används för identifiering om en användare ingår i datastickprovet.30 minuterTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjTLDTestPlaceras av Hotjar, gör det möjligt att försöka bestämma den mest använda Cookie-vägen som används istället för sidans värdnamn. Efter denna kontroll tas cookien bort.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjRecordingEnabledPlaceras av Hotjar, läses vid initialiseringen av inspelningsläget för att konstatera om användaren redan befinner sig i en inspelning i en viss session.SessionTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information
_hjRecordingLastActivityPlaceras av Hotjar, uppdateras om en användarinspelning startas om när data sänds.SessionSessionslagring
QSTPlaceras för att förhindra att en Qualtrics-undersökning inrättas flera gånger. Denna cookie används för att registrera den avslutade undersökningen och förhindra att användaren deltar en andra gång.6 månaderTredjepartsleverantör Hotjar Ltd. Mer information

Reklam cookies. Reklam cookies används för att visa målinriktad reklam eller reklammeddelanden baserat på dina intressen på sidan och för att administrera vår reklam. Dessa cookies samlar in information om dina aktiviteter på den här sidan och andra sidor för att visa målinriktad reklam för dig.

Cookies för sociala medier.  Cookies för sociala medier samlar in information om användning av sociala medier.

Cookie-beteckningBeskrivningTyp & procedurPrimärleverantör eller tredjepartsleverantör 
_pin_unauthCookien stödjer sammanställningen av aktioner från användare som inte kan identifieras av rest Pinterest.1 årTredjepartsleverantör Pinterest Ltd. Mer information
_pinterest_ct_uaStödjer marknadsföring på internet genom insamling om information om användare för bedömning av produkter via partners och andra plattformar.1 årTredjepartsleverantör Pinterest Ltd. Mer information
_fbpAnvänds för att förfölja aktiviteter hos Leads på sidan.3 månaderTredjepartsleverantör Meta Platforms Ireland Limited Mer information
lidcAnvänds för Linkedin-routing, dela-knappar och reklam.1 dagTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
li_gcDenna cookie används för att spara samtycken från gäster för användning av icke essentiella Linkedin-cookies2 årTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
li_mcDenna cookie används som temporärt minne. Den används för att förhindra databasförfrågningar efter en medlems samtycke till icke essentiella cookies och tillhandahålla denna information på klient-sidan för att kunna genomföra dem där.2 årTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
langDenna cookie sparar användarens språkpreferens. På så sätt säkerställs det att webbplatsen LinkedIn.com visas på det språk som användaren har valt.SessionTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
bcookieAnvänds av det sociala nätverket LinkedIn för spårning av användningen av inbäddade tjänster.2 årTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
AnalyticsSyncHistoryAnvänds av LinkedIn i samband med datasynkroniseringen med tredjepartsleverantören-Analyticsservices.29 dagarTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
UserMatchHistoryAnvänds av LinkedIn för spårning av besökare över flera webbplatser för att kunna visa relevant reklam utifrån användarens preferenser.29 dagarTredjepartsleverantör Linkedin Corporation Mer information
IDEAnvänds av Google DoubleClick för att registrera användarens åtgärder på webbplatsen efter visning eller klick på reklam från en leverantör och rapportera om detta för att mäta effektiviteten hos en reklamaktivitet och visa målinriktad reklam för användaren.1 årTredjepartsleverantör Doubleclick (Google LLC) Mer information
__Secure-3PAPISIDAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.1 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
__Secure-3PSIDAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
__Secure-3PSIDCCAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
UULEAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.1 dagTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
NIDAnvänds för målstyrning för att skapa en profil av webbplatsbesökarnas intressen för att visa relevant och personanpassad Google-reklam.1 dagTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
CONSENTDenna cookie används av Google för att spara samtycken från för användning av icke essentiella cookies2 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
1P_JARFör Google-reklamleverans eller ny målinriktning.1 månadTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
DVFör Google-reklamleverans eller ny målinriktning.1 dagTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information
PREFTillhandahållande av lokaliserat innehåll, språkversion1 årTredjepartsleverantör Google, LLC Mer information

Google Analytics. Tjänsten Google Analytics tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Vi använder Google Analytics för att skapa anonymiserad statistik för att förbättra sidan. Information om Googles metoder hittar du på Google Analytics och dataskydd, och du kan välja bort dessa, genom att ladda ner Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Vi har vidtagit följande åtgärder för att skydda de data som samlas in via Google Analytics:

 • Vi har slutit ett databehandlingsavtal Google i vilket det är fastställt hur Google får behandla de data som samlas in via Google Analytics;
 • Vi har konfigurerat inställningarna av Google Analytics så att den sista oktetten i användarnas IP-adresser inte är synlig;
 • Vi har konfigurerat Google Analytics så att inga data lämnas vidare till tredje part; och
 • Vi använder inga ytterligare Google-tjänster i kombination med Google Analytics.

Pixel tags. Pixel tags (även kallade web-beacons och Clear GIFs) används bland annat för att följa användaraktioner på sidan, mäta framgången med våra marknadsföringskampanjer och skapa statistik över användningen av sidan och reaktionshastigheter.

Ytterligare cookies från tredjepartsleverantörer.

Surveymonkey: Vid deltagande i en undersökning på sidan används cookies från SurveyMonkey. Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Youtube: Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

NewRelic: Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Yellowmap: Utförlig information om de cookies som används hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Live Chat: Dessa cookies möjliggör vår Live-Chat-funktion. Utförlig information om de cookies som används här hittar du på följande webbsida eller kan begäras direkt från leverantören.

Google reCAPTCHA: Webbplatsen använder ”reCAPTCHA”-tjänsten från Google Inc. (”Google”), för att kunna märka skillnad om de formulär som tillhandahålls på denna webbplats fylls i av en fysisk person eller missbrukas genom automatisk behandling. När detta görs sänds IP-adressen och eventuellt andra data som Google behöver för reCAPTCHA till Google. För detta gäller avvikande dataskyddsbestämmelser från Google. Genom att använda webbplatsen samtycker du stillatigande till dessa dataskyddsbestämmelser. Använd inte webbplatsen om du inte samtycker till dessa dataskyddsbestämmelser.

Hotjar: Vi använder Hotjar för att kunna förstå våra besökares behov bättre och för att kunna förbättra utbudet på den här webbplatsen. Med hjälp av tekniken från Hotjar får vi en bättre förståelse för våra användares erfarenheter (t.ex. hur mycket tid användare tillbringar på vilka sidor, vilka länkar de klickar på, vad de tycker om och inte), vilket hjälper oss att inrikta vårt utbud efter våra användares feedback. Hotjar arbetar med cookies och andra tekniker för att samla in information om våra användares beteende och om deras mobila enheter (i synnerhet enhetens IP-adress (registreras och sparas endast i anonymiserad form), bildskärmsstorlek, enhetstyp (Unique Device Identifiers), information om vilken webbläsare som används, plats (endast land) och för att visa vår webbplats på det föredragna språket). Hotjar sparar denna information i en användarprofil under en pseudonym. Informationen används varken av Hotjar eller av oss för identifiering av enskilda användare och sammanförs inte heller med uppgifter om enskilda användare. Ytterligare information hittar du i Hotjars dataskyddsförklaring här. Du kan invända att Hojtar lagrar en användarprofil och information om ditt besök på vår webbplats liksom mot att Hotjar spårningscookies sparas på andra webbplatser genom att klicka på denna Opt-Out-länk.

Information om webbläsare eller enhet. Viss information, som din Media-Access-Control (MAC)-adress, datortyp, (Windows eller Mac), bildskärmsupplösning, namn och version på operativsystemet, enhetens tillverkare och modell, språk, webbläsarens typ och version liksom namnet och versionen hos den sida som du använder sparas av de flesta webbläsare eller automatiskt via din enhet. Vi använder denna information för att säkerställa att sidan fungerar på avsett sätt.

Fysisk plats. Vi registrerar din enhets fysiska plats exempelvis med hjälp av satellit-, mobilstations- eller WiFi-signaler. Vi använder din enhets fysiska plats för att tillhandahålla personanpassade platsbaserade tjänster och innehåll till dig. Vi lämnar din enhets fysiska plats tillsammans med information om den reklam som du har tittat på och annan av oss insamlad information även till våra marknadsföringspartners, så att de kan tillhandahålla ännu mer personanpassade innehåll till dig och kontrollera effektiviteten hos reklamkampanjer. I vissa fall kan du tillåta eller neka denna typ av användning och överföring av din enhets plats, men i det senare fallet kommer vi och våra marknadsföringspartners eventuellt inte att kunna ställa de personanpassade tjänsterna och innehållen till ditt förfogande.

Enhetens fingeravtryck. För att kunna erbjuda dig innehåll som vi utifrån din aktivitet på sidan anser skulle kunna vara intressant för dig, liksom för att förhindra bedrägerier och autentiseringssyften, kan vi även använda andra tekniker som kan jämföras med cookies. Exempelvis kan vi registrera enhetsegenskaper och kombinera den av de flesta webbläsarna eller automatiskt via din enhet insamlade informationen med varandra, för att skapa en entydig identifikator med vars hjälp vi kan identifiera din webbläsare resp. din enhet med lämplig säkerhet. I detta sammanhang kan vi samla in och använda följande information och kombinera den:

 • antal besök
 • senaste besök
 • första besök
 • extern IP-adress
 • intern IP-adress
 • bildskärmsupplösning
 • geolokalisering (breddgrad/längdgrad utifrån IP-adressen)
 • enhetens prestandariktvärde
 • enhetens bandbreddsriktvärde
 • enhetens User Agent (webbläsarens typ och version)
 • enhetens förmåga (moderniseringssträng för webbläsarförmåga)
 • enhetens operativsystem
 • installerade plugins på enheten
 • webbläsarens språk
 • flash aktiverad eller avaktiverad
 • sparad enhetstid
 • använda sökord vid hämtning via sökmotor
 • besökta sidor
 • besökets varaktighet
 • referral-sida
 • muspekarens position
 • musklick
 • sidobalkens position

3. Hur hanterar jag cookies och liknande tekniker?

Här kan du ändra eller ångra dina inställningar för cookies och liknande tekniker.

  Observera att de cookies som redan har sparats på din enhet inte tas bort fullständigt. Du kan radera cookies som redan har sparats på din enhet med hjälp av följande instruktioner:

  Radera cookies i Internet Explorer

  Radera cookies i Firefox

  Radera cookies i Chrome

  Radera cookies i Opera

  Radera cookies i Safari

  Information om andra webbläsare hittar du på webbplatsen från den som har utvecklat webbläsaren. Observera att när cookies är avaktiverade kanske sidan inte fungerar på det avsedda sättet. Kontakta oss via privacy@hansgrohe.com, om du har frågor eller funderingar.

  Om du vill radera alla cookies från de webbplatser som har besöks hittar du här länkar via vilka du kan ladda ner tre program för radering av spårningscookies:

  Betrodda partners

  Hitta badrumsutställningar i ditt område