AXOR white papers: trender inom atkitektur och design

AXOR white papers och rapporter utforskar design- och arkitekturtrender tillsammans med experter på ett tongivande och välgrundat sätt. Den senaste är Compact Luxury Report av AXOR och Future Laboratory, ett av världens ledande konsultföretag inom framtidsforskning. Den första compact luxury-rapporten någonsin, som utforskar den växande compact luxury-trenden över världen, är relevant för alla som är intresserade av stadslivets framtid.
Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område