Compact Luxury: det urbana livets framtid

Scroll on
Stealth Building in New York – öyxigt liv på liten yta.

Compact Luxury: det urbana livets framtid

År 2050 kommer två av tre personer att leva i en megastad. Redan nu skapar trånga utrymmen och stress ett behov av högre livskvalitet. Vad kan arkitekter och inredningsarkitekter göra – inte bara för att optimera urbana liv utan för att ge dem karaktär, mening och själ? För att leva upp till sin egen uppfattning om lyx? AXOR undersöker detta i compact luxury-projektet.
“I framtiden kommer lyx att skilja sig mycket från dagens föreställningar. När yngre generationer funderar över vad lyx är – ställer livsstilar och tillgänglighet mot materialism och egendom – kommer definitionen av ”hög kvalitet”, i synnerhet för livet i staden, att utvecklas under det kommande decenniet.”
The Future Laboratory

Mer om detta

Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område