Experterna i The Future Laboratory undersöker trender.

Compact Luxury: det urbana livets framtid

Lyxiga livsrum förändras. Den snabba urbaniseringen ökar konsumenternas förväntningar och gör kvarvarande utrymme dyrare. Som svar på detta förenar compact luxury modern, hög kvalitet med små utrymmen. Designen förfinas för att tjäna syften snarare än att vara extremt materiell, och för att uppmuntra till enkelhet snarare än överflöd.
Ladda ner den 31 sidor långa lathunden för att få reda på alla detaljer om megatrenden.
Collective Canary Wharf, London.

En ny syn på livet i staden

 

Enligt FN:s prognos kommer över två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer år 2050. Stadslivet kommer att få ett viktigt och långvarigt inflytande över attityderna till lyx. Tidigare har lyx definierats av materialism och övermått, den nya lyxen föredrar tillgänglighet och flexibilitet i en globaliserad värld. När människor blir mer och mer uppkopplade är möjligheten att leva en optimerad och nomadisk livsstil – en livsstil där människor kan flytta problemlöst från stad till stad – en ny viktig faktor för lyxkonsumenten. Som svar på detta växer efterfrågan på kompakta rum med minimalistisk design och multifunktionalitet. Designen förfinas så att den gör sitt jobb perfekt snarare än att vara alltför materiell. Eftersom vi numera tillbringar mer tid hemma måste små bostadsutrymmen bli multifunktionella och multimodala och uppfylla flera olika syften: alla samtidigt och i samma rum.

En ny definition av lyx

 

Den nya trenden compact luxury fokuserar på det enkla istället för det överdådiga. Särskilt i kompakta utrymmen letar människor efter sätt att personalisera och anpassa tillgänglig bostadsyta så att den skräddarsys efter deras värderingar och intressen. De väljer lämpliga produkter som kan anpassas efter deras personliga önskemål. I allt högre grad förenas lyx med oro för planeten och fler och fler lyxkonsumenter förknippar nu personlig tillfredsställelse med hållbara produkter som främjar kollektivt och ekologiskt välbefinnande. Med hjälp av tekniska innovationer och banbrytande design kommer tillverkare som arbetar med compact luxury att ställa nya nivåer av personalisering till konsumenternas förfogande. Ytor mäts och arrangeras om och skapar på så sätt att nya miljöer för avkoppling och rekreation. Genom att röra sig bort från de öppna planlösningar och transparenta områden som tidigare definierat lyx kommer compact luxury att främja det privata och slutna. Då skapas områden som är små, men fantastiska för att främja den helt egna känslan av komfort och njutning.

AXOR One badrumskollektion.

Det urbana livets framtid

​​​​​​​

AXOR går dessa överväganden till mötes i varumärkets compact luxury-strategi. Även om det finns många lösningar står en sak klar: den nya urbana lyxen mäts inte enbart i kvadratmeter. Den visar sig genom arketypisk, hållbar design och uttrycker sin egen individualitet samtidigt som den uppfyller vår önskan om ett medvetet, holistiskt och harmoniskt liv. Den återspeglas i det personligas kvalitet, den privata tiden, i tillfredsställelsen i att utöva personliga ritualer och i känslan av välbefinnande efter ritualerna.

Betrodda partners

Hitta badrumsutställningar i ditt område