Stav k 01/2022

Právní informace

Pro tuto webovou stránku společnosti Hansgrohe CS s.r.o. platí následující pravidla užívání, která si prosím pozorně pročtěte před použitím naší webové stránky. Použitím naší stránky prohlašujete, že jste srozuměni s pravidly užívání.

Úplnost a správnost našich informací

Snažíme se, aby tyto webové stránky byly v aktuálním stavu a obsahovaly co možná nejsprávnější a nejkompletnější informace. Neneseme žádnou odpovědnost za aktuálnost informací nebo jejich správnost, úplnost nebo vhodnost z hlediska určitých účelů použití.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv zkrátit obsahy a přesunout je do jiných tématických sekcí, přechodně je zablokovat a/nebo je definitivně vymazat.

Disponibilita našich služeb

Naše webová stránka má pouze všeobecně informovat o našich službách. Prostřednictvím našich informací ale nevzniká žádný právní nárok na určité služby, jejich kompletní, nepřerušovanou nebo bezvadnou disponibilitu. Proto prosím respektujte, že se jednotlivé informace na naší webové stránce mohou vztahovat k výrobkům, programům nebo službám, které v určité zemi nemusí být dostupné. Pro informace o výrobcích nebo službách se prosím obraťte na lokálního prodejního partnera společnosti Hansgrohe.

Cizí obsahy

Následující obsahy nepocházejí od nás a neodrážejí náš názor, takže za ně nepřebíráme žádné záruky nebo odpovědnost:

• Příspěvky do případně zřízených diskuzních fór nepocházejí od nás, nýbrž od příslušných uživatelů. Neprověřujeme obsahy dodané uživateli, jako například stanoviska, rady, vysvětlení, nabídky nebo ostatní informace z hlediska jejich zákonnosti a správnosti. Naše diskuzní fóra nesmí být používána pro prezentaci názorů, které odporují zákonu, očerňují, pomlouvají nebo urážejí. Uživatel nás osvobozuje od všech nároků třetích osob, které vyplynou z jeho užívání naší webové stránky, které neodpovídá těmto pravidlům užívání.
• Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsahy stránek, na které odkazujeme.
• Nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost informací o našich prodejcích při vyhledávání polohy prodejce.

Tyto obsahy nekontrolujeme ani nepátráme po okolnostech, které odkazují na protiprávní činnost. Dozvíme-li se o odpovídajícím porušení práva, pak dotyčné informace ihned obratem odstraníme.

Úzus při psaní

Z důvodů lepší čitelnosti upouštíme na této webové stránce od vyjmenovávání mužských a ženských gramatických tvarů zvlášť. Vždy samozřejmě máme na mysli obě pohlaví.

Aplikované právo a sídlo soudu

Na tyto webové stránky se vztahují zákony České republiky. Soudní působnost a místo plnění se řídí dle sídla naší společnosti, tj.Brno, Česká republika.

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: