REPORT k tématu „COMPACT LUXURY“.

Zpráva „Compact Luxury“ od AXOR a The Future Laboratory.

POCHOPENÍ TRENDU, KTERÝ URČUJE LUXUSNÍ ŽIVOTNÍ PROSTORY.


Studie AXOR „Compact Luxury“ je první, která definuje a zkoumá nový trend Compact Luxury, a je tedy povinnou četbou pro všechny, kteří se zajímají
o budoucnost života ve městě. Zkoumá hlavní vlivy vyplývající z urbanizace – od větší flexibility až po požadavek na nemateriální formy luxusu – a jejich účinek na funkci a design budoucích životních prostor.

Přihlaste se, abyste si mohli stáhnout white paper

Titul

 
Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: