White-paper, část 2
Individualizace v koupelně

Detail nové studie AXOR, část 2.

Význam luxusu se mění

Individualizace je megatrendem naší doby. Může mít podobu speciálně připravené dovolené, neobvyklého bytu nebo auta s výbavou na míru – standardy moderní éry odrážejí rostoucí přesvědčení o tom, že sériová výroba už prostě nestačí.

V tomto ohledu už koupelna dávno není jen čistě funkční místností. Jde tu o osobní momenty, ve kterých může být její uživatel sám se sebou a do určité míry tu sám sebe potkávat. Není proto překvapením, že tato místnost, která patří k nejintimnějším prostorám v domě, je místem, kde se lidé cítí otevřeně a v jehož prostředí chtějí nalézat odraz různých stránek své vlastní osobnosti.

Zůstává však velká otázka: Jak se můžeme odlišit od ostatních lidí, kteří mají stejné preference, stejný příjem a stejné hodnoty? Jak můžeme vytvořit a prožívat skutečnou personalizaci?

Druhá část studie značky AXOR „Vyjádření vlastní osobnosti. Individualizace jako maximální míra luxusu“ osvětluje podrobně a kriticky téma personalizace v kontextu koupelny, a přitom ukazuje její vývoj od funkční místnosti k osobnímu jevišti pro individuální výraz. 

Titul

Zaregistrujte se a přečtěte si studii

Další white-papery

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: