Třípodlažní penthouse v komplexu Stealth Building v New Yorku.
Rozhovor AXOR

Amale Andraos a Dan Wood: Stealth Building

Amale Andraos a Dan Wood, zakladatelé newyorského architektonického studia WORKac, získali za své projekty, které nově definují vztah mezi městským
a přírodním prostředím, mezinárodní renomé. Jedním z těchto projektů je Stealth Building na Manhattanu (vyhlášená blogem ArchDaily jako Budova roku 2017). Architekti hovoří se značkou AXOR o svém projektu, který jasně ztělesňuje principy Compact Luxury.

Nové pojetí metropole

 

AXOR: Jak vypadá z vašeho pohledu architektů budoucnost života ve městě?

Amale Andraos: V posledních dvou desetiletích to vypadalo, že život ve městě je to, u čeho každý skončí. To se teď, v souvislosti s Covidem, evidentně zpochybňuje, ale pro nás jde o zajímavý směr nové definice života ve městě. 

Dan Wood: Ve své práci podporujeme vždy představu o tom, co si můžeme do města přinést z přírody nebo z života na venkově. Byl to pro nás vždycky zajímavý myšlenkový experiment, ze kterého se pak vyvinulo zajímavé cvičení, kterým jsme se zabývali. Ale vždycky to mělo spíš podobu něčeho „navíc“. Naproti tomu teď bude mít tahle pandemie extrémně velký dopad. Spousta lidí chce uprchnout ven a zpět do předměstí, což nepovažuji za dobrý trend. Budeme muset najít cesty, jak nabídnout atraktivní stránky života na venkově nebo na předměstí
i v městských centrech. 

AA: Přesně tak, více venkovních prostor, více prostoru pro volný čas, tak aby nešlo jen o práci a komerčnost, že? Jde o prožívání. Dokážu si představit, že kvůli těmto chvílím izolace budou lidé chtít být zase více spolu. 

DW: Já si dokážu představit i změny v pracovním životě, směřující k tomu, že lidé budou sice stále ještě pracovat z domova, ale že třeba přijdou kolegové a mítink se bude konat u někoho doma. Uznáváme výhody práce z domova, ale také nechceme být celou dobu sami. 

Proměna potřeb a přání

 

AXOR: Co jste se naučili od svých zákazníků ve městě s ohledem na jejich změněné potřeby?

AA: Zákazníci, se kterými jsme pracovali ve městě, chtěli spojit všechny tyto věci dohromady. I na tom nejmenším prostoru se nabízí spousta úvah o sociálním aspektu, který navzájem spojuje interiér a exteriér. Hodně z toho jsme zrealizovali ve Stealth Building, dokonce v malém měřítku pomocí sprch s malými skleníky nad sebou a kuchyní s bylinkovou zahrádkou, nebo pomocí úspory prostor, abychom dosáhli většího propojení se světem venku. 

AXOR: Co znamená luxus v souvislosti s životem ve městě?

AA: Luxus je skutečně dobré slovo, které se vždy definuje nově. To je taková tradice. Modernismus nově definoval luxus jako ryzí funkčnost. Myslím, že pro nás je luxus udržitelnost – na všech rovinách je třeba zvažovat vztah zastavěného prostředí vůči změně klimatu. Je to velmi městská myšlenka – udržitelný způsob tvorby, který se netočí jen kolem technologií, ale kolem problematiky omezování.

Příběhy o interiéru a exteriéru

 

AXOR: Co mohou architekti udělat, aby prostory v městských bytových situacích nejen optimalizovali, ale dokonce je vylepšili? Aby jim dodali význam a charakter, nebo dokonce duši?

DW: Zjistili jsme, že venkovní prostory jsou stále pozitivní. Zjistili jsme také, že myšlenku „venkovního prostoru“ lze realizovat různým způsobem. Ve Stealth Building jsme jednoduše integrovali lampy pro růst rostlin a ačkoli kapradinové zahrádky mají jen velmi málo opravdového venkovního prostoru, daří se jim a rostou velmi bujně. Stačí trocha zavlažování a výsledek je opravdu výborný.

AA: A dalším tématem bylo – zmínili jste význam – přemýšlení o narativech, materiálech, zážitcích. Vždycky přemýšlíme o interiéru stejně, jako přemýšlíme o městě, v souvislosti s intenzitou zážitku, s vytvářením velké škály prostorových, materiálových zážitků. Snažíme se přicházet
s nápady na scénáře, které by se mohly ve vnitřním prostoru odehrávat. 

Třípodlažní penthouse v komplexu Stealth Building v New Yorku.

Modernizace historické

 

AXOR: Proč jste se ujali projektu, jako je Stealth Building? Co je pro vás výzvou nebo inspirací u takového projektu?

AA: Nové, na udržitelnost orientované definování života ve městě pro nás znamená to, že zohledníme otázku adaptivního využití, tedy že vdechneme nový život starým, nádherným budovám. Je to také výzva, jak vytvořit životní prostor. Jak postavit penthouse, který ale nebude z ulice vidět?

DW: Je to vždycky velmi fascinující. Milujeme historické budovy a zároveň milujeme, když k nim připojíme něco jiného. Jak budovu zlepšit a zároveň zachovat a obohatit o narativ, u kterého nejde jen o vytvoření dalších metrů čtverečných za účelem zisku? Všechny nápady vznikly z této výzvy a ze spolupráce se zákazníkem na otázkách typu „Co je život ve městě a jak vytvoříme místo venku?“

Přijetí výzev

 

AXOR: O jaké výzvy u Stealth Building přesně šlo?

AA: Výzva u výrazných objektů je známá. Nakonec to šlo opravdu dobře, proto to byla produktivní výzva. A jak řekl Dan, nevěděli jsme, kdo bude v těchto prostorách žít, což nám situaci ztížilo a zabstraktnilo. Myslím, že jsme se pokusili představit si životní situace, které nejsou tak osobní, ale také nikoli obecné. Neměli jsme k dispozici šířku a světlo bylo omezené, ale měli jsme výšku. Kombinovali jsme skutečnost, že musíme nacpat hodně věcí doprostřed apartmánu s vlastností, že máme výšku navíc, a z toho jsme vytvořili určitý druh „krajiny“. Další výzvou bylo navrhnout třípodlažní penthouse, který bude z ulice naprosto neviditelný. 

Stealth Building a Compact Luxury

 

AXOR: Jak vyjadřuje Stealth Building principy Compact Luxury?

DW: Compact Luxury znamená přidat více, když máme méně. Pokusili jsme se dosáhnout více, a přitom být kompaktnější. To se stalo ve Stealth Building. Jak vytvoříme, dokonce v „simplexech“ („třetím prostoru“ mezi obývacími a spacími zónami, s lampami pro růst rostlin a kapradinovými zahrádkami), tento pocit městského, hutného života s různými zážitky? Ačkoli je tento „třetí prostor“ jen metr vysoký, zjistili jsme, že se toho sem vejde hodně. 

AA: Právě využití extra výšky je klíčové. Tedy vypracování těchto momentů, ve kterých se stane něco překvapivého, něco jiného. S méně dosáhneme více, když budeme hutnější, když budeme prostor využívat v úsecích, abychom zlepšili různé zážitky při bydlení. To je luxus.
Ale kompaktním způsobem, jako protipól k rozlehlé ploše, způsobem, který je udržitelný díky designu, ne jen díky technice. 

Klidová zóna v penthousu Stealth Building.

Jednoduchý luxus
v koupelně

AXOR: Jak to vypadá s Compact Luxury v koupelně?

AA: Když přemýšlíme o luxusu v koupelně, jde třeba o venkovní sprchu nebo přirozené světlo, o okno. Ale když vezmeme tyto nápady a nově je definujeme v mnohem užším městském prostředí, jako je New York, kde je všechno kompaktnější, představuje luxus vzor stromů z mozaikových obkladů na stěně, který vyvolává dojem lesa, nebo lampa pro růst rostlin pro kapradinovou zahrádku ve sprše. Člověk tak vstoupí do koupelny a má mimořádný zážitek. Jde tedy o to vnést tuto představu luxusu, kterou máme, do každodenního života ve městě. Koupelna je jádrem celku. 

AXOR: Jak přispěla volba výrobků AXOR k tomuto celkovému efektu nebo k tomuto zážitku, který jste se snažili zprostředkovat? 

DW: No, představili jsme si jednoduše ty nejkrásnější baterie. Chci říct, že to je malý moment, ve kterém se člověk zaobírá detailem, který patří ke každodennímu životu, což není případ většiny architektonických detailů. A když jsou baterie dobře navržené...

AA: ... můžeme to cítit. Je to objekt, který se neustále používá. Musí perfektně fungovat. Musí mít dlouhou životnost a musí opravdu krásně působit, aniž by to bylo přehnané. A myslím, že baterie AXOR to splňují. Nejsou předesignované, ale mají přesně tu správnou míru – působí mimořádně, ale nejsou přehnané. 

Osobní představy o luxusu

​​​​​​​

AXOR: Co je pro vás luxus? Jak sami pro sebe luxus definujete?

DW: Luxus je pro nás bohužel čas. 

AA: Čas nám umožňuje zajít si na trh, místo toho, abychom si něco nechali dovézt. Umožňuje nám přemýšlet o tom, odkud jídlo pochází nebo jak bychom chtěli žít. Snažíme se tyto myšlenky také integrovat do svého všedního dne – a přemýšlíme nově o vztahu práce a života a o hranicích. Je to velmi důležitý moment, kdy lidé nově přemýšlejí o svém způsobu obývání této planety a o svém pocitu odpovědnosti. 

Vliv města

​​​​​​​

AXOR: Jak ovlivňuje vaši práci život ve městě?

AA: Myslím, že představa o tomto městě je stále ještě představou o otevřenosti vůči světu. Přicházejí sem lidé z různých míst a s různým pozadím. A tuto atmosféru New York určitě pořád ještě má. A je to prostě interakce a tenhle pocit diverzity, která je pro nás stále ještě velmi atraktivní, třeba v té formě, kdy se podílíme na projektech, ve kterých se věci různě skládají dohromady, dokonce i ty, které nejsou původně určené k tomu, aby k sobě patřily. Tím, že je ale jednoduše spojíme, získáme z takových setkání pocit životaplnosti. A myslím, že život ve městě a přemýšlení o městech ovlivňuje naši práci v každé oblasti. Když navrhujeme apartmán, přemýšlíme jakoby o urbanistickém plánování. 

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: