Philippe Starck

Pohled na 25 let kolekce AXOR Starck

Philippe Starck se svou kolekcí AXOR Starck.
Při své premiéře v roce 1994 změnila kolekce AXOR Starck navždy design koupelny. Dnes je přitom tato kolekce s radikální jednoduchostí a hlubokým respektem k vodě jako zdroji života stejně platná a úspěšná jako tehdy. U příležitosti 25. výročí uvedení kolekce AXOR Starck na trh se Philippe Starck sešel se značkou AXOR a mluvil o zrození ikony.
Nejpůvodnější forma přepravy vody: pumpa.
Jak vznikla myšlenka kolekce AXOR Starck?

PS // Myšlenka byla velmi jednoduchá, protože pro mne je všechno jednoduché. Je to čistá voda, krása vody. A mluvit o vodě pro mě bylo velkou ctí, protože vodu miluji. Žiji na vodě. Pořád se pohybuji hodně blízko vody. A ve vodě je krása. Čím více věcí – materiálních věcí – člověk s vodou spojí, tím se její krása zmenšuje. Myšlenka byla vytvořit design s hlubokým
a strukturálním respektem k vodě. A je podivuhodné, že jsem si vzpomněl na statek. Vztah k vodě má na starém statku velmi jednoduchou podobu. Voda přitéká od pramene. Je tu trubka. Je tu vědro. Máme pumpu (pumpuje)
 voda teče do vědra. A silueta pumpy (objede rukou obrysy pumpy a baterie AXOR Starck). Prvním objektem v historii, který umožnil lidem čerpat vodu, byla pumpa, a šlo o to, jak všechno (design) vytvořit se stejnou jednoduchostí, kterou vidíme u ní.
První designová baterie na světě: AXOR Starck.
Byly tu nějaké zvláštní výzvy, které jste musel zvládnout?

PS// Vtipné na tom je, že největší výzvou bylo bojovat proti trendům. Toto velmi seriózní odvětví tehdy zastávalo legrační myšlenku, že bychom mohli baterii nebo umyvadlo měnit každé dva roky, asi tak jako minisukni – což je naprosto absurdní. Když jsem představil svoji baterii, bylo to velké překvapení, protože neměla žádný neobvyklý design. Pamatuji se dokonce na to, že mi pár lidí řeklo: „Jo, je to hezké, ale víš, není to moc Starck.“ A já jsem řekl: „Co je to Starck?“ A oni: „No víš co, takové tyhle věci (udělá rozpřažené gesto).“ Řekl jsem: „Ano, ale pro vodu takové věci nepotřebujeme. Musíme mít čistou vodu, krásu vody.“ Ale pak (po prvním překvapení) přišla shoda a myslím, že mohu tvrdit – že můžeme tvrdit –, že to zcela změnilo trh.
Klaus Grohe, který vybudoval vztah s Philippem Starckem.
Pamatujete se na nějakou pozoruhodnou událost v souvislosti s tímto produktem z posledních 25 let?

PS// Jediný příběh, na který si dokážu vzpomenout, je, jak to všechno začalo. Jsem pevně přesvědčený, že rodiče se musí milovat, aby měli úžasné dítě. Neexistuje žádný projekt, nic, co by nebylo založeno na lásce. Bylo to před 25 lety – nebo možná i déle – a byl jsem na Formenteře. Bylo hrozné horko, kolem poledního, v srpnu, tak asi. A vidím muže na kole (dělá zvuk, jako když lapá po vzduchu), který pod tím sluncem skoro umřel. A on na to: „Pan Starck? Můžeme si promluvit?“, a já jsem si pomyslel: „Promluvit?
V poledne? V srpnu?“ A on na to: „Víte, mám firmu a děláme vodovodní baterie.“ A začali jsme se bavit. Zamilovali jsme se. Byl to Klaus Grohe.
A tenhle chlapík je a byl neuvěřitelný. Byl plný nápadů a plný vášně a započali jsme tuhle tradici, že jsme naši kreativitu nechávali splynout vždy
​​​​​​​v tomhle stejném domě, u stejného stolu, ve stejnou dobu, protože jsme na tomhle místě měli tolik dobrých nápadů. Vždycky říkal: „Ne, ne, ne, nechci se sejít v Paříži. Nechci se sejít v New Yorku. Chci se sejít na Formenteře.“
Philippe Starck s kolekcí AXOR Starck.
25 let po uvedení na trh je kolekce AXOR Starck stále stejně úspěšná. Co přineslo úspěch této kolekce?

PS// Protože na ní není nic nadbytečného. Protože jasná vize návrhu a kolekce s absolutní nadčasovostí – založené na správném materiálu, správné inteligenci, správné vizi, správné ergonomii – byla správná.
Inspirace pro kolekci AXOR Starck.
A když se podíváme na dalších 25 let – jak by se tato kolekce mohla rozvinout? Co by se z ní mohlo stát?

PS// Kdo ví? Protože za 25 let budeme mrtví nebo živí. Během této doby budou lidé umírat, protože někteří budou mít moc vody (kvůli stoupající hladině moře), někteří žádnou vodu, někteří znečištěnou vodu. Voda je opravdu středem všeho. A jak máme na toto naléhavé téma upozornit? To bude správná otázka. Opakuji: Právě v této chvíli lidé umírají. Víte, viděli jsme mizet úžasné civilizace – rychleji než dnes. To je ten důvod... Co bude za 25 let z vodovodní baterie? Nevím – protože nevím, jaká bude situace kolem vody.
Vodovodní kohoutek AXOR Starck

Na závěr otázka: Kam řadíte kolekci AXOR Starck v rámci své práce? Ztělesňuje obecnou koncepci?

PS// Nejsem žádný inteligent. Neumím přemýšlet o složitých věcech. Ale mám instinkt, který mi říká, jak mám najít srdce nějaké věci – kost, páteř, jádro věci. A u této kolekce přesně o to jde. To je možná důvodem, proč je asi nejlepším příkladem práce, která je užitečná.

Životopis // Philippe Starck

Coby asi nejznámějšího a nejvlivnějšího současného designéra pohání Philippa Starcka starost o naši planetu a jeho vize lepšího světa. Tento volnomyšlenkář je znám hloubkou a šíří svého talentu. Od reproduktorů po křišťálové lustry, od motocyklů po obrovské jachty – vypadá to, že Starck dělal všechno. Hotely, které navrhl, se staly kultovními. Jeho objekty každodenní potřeby nejsou svým způsobem méně spektakulární než jeho grandiózní interiér.

Zjistěte více o Philippu Starckovi a navštivte jeho webovou stránku.

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: