Stav k 10/2018

Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecně

Pro společnost Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach a Hansgrohe CS s.r.o., Dornych 47, 617 00 Brno má ochrana osobních údajů velký význam. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme výlučně (a) na základě a v rámci zákonných oprávnění nebo (b) s vaším zvláštním souhlasem. Níže vás informujeme o našich zákonných oprávněních, pokud není výlučně poukazováno na nezbytnost udělení souhlasu.

Umožnění užívání naší nabídky na webových stránkách

Pokud na našich stránkách otevřete nabídky, pořizujeme a ukládáme krátkodobě následující uživatelské údaje, abychom vám umožnili užívání: znaky pro vaši identifikaci (vaši IP adresu, za určitých okolností uživatelská jména a hesla), údaje k začátku, konci, druhu a rozsahu vašeho využití a rovněž údaje o typu vašeho prohlížeče a operačního systému. Jedná se přitom o technický postup, který je pro zobrazení stránek v internetové síti nezbytný. To samé platí, pokud si prohlížíte obsah našich newsletterů (pokud není zákonem povoleno jinak, jsou naše newslettery zasílány pouze na vaše přání a s vaším výslovným souhlasem).

Newsletter / e-mailový marketing

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, budete v pravidelných intervalech dostávat informace o společnosti Hansgrohe a jejích značkách hansgrohe a AXOR. K tomu patří informace o výrobcích, zajímavosti ze zákulisí, soutěže o ceny, sponzoring atd. Své preference můžete sami určit přes registrační formulář. Přihlášení probíhá tzv. postupem „double opt-in“. Po přihlášení přes formulář od nás dostanete e-mail s odkazem, přes který nám potvrdíte, že jste právoplatným vlastníkem své e-mailové adresy a že chcete v budoucnu dostávat newslettery od společnosti Hansgrohe. Pokud jste nám tuto skutečnost již sdělili dříve, je možné, že již neobdržíte žádný další e-mail s oznámením. Po potvrzení budete dostávat newslettery od společnosti Hansgrohe a jejích značek hansgrohe a AXOR. Zasílání těchto marketingových zpráv můžete kdykoli rychle a snadno odhlásit. Klikněte jednoduše na odkaz „Odhlásit“, který je uveden v každém newsletteru. Obsah, který v newsletteru uvidíte, lze personalizovat a přizpůsobovat vašim zájmům. Personalizace je založena na informacích, které nám sdělíte. Chcete-li odmítnout zpracovávání svých osobních údajů a nemáte k dispozici žádný „opt-out“ mechanismus, obraťte se prosím na naši e-mailovou adresu privacy@hansgrohe.com.

Vaše osobní údaje, které dobrovolně poskytujete

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, e-mailem nebo jiným druhem poštovního styku dobrovolně sdělíte osobní údaje jako jméno, titul, e-mail nebo poštovní adresu, telefonní číslo, osobní informace atd., uložíme tyto údaje za účelem realizace aktuálně poptávané služby (např. zaslání požadovaných informací, zodpovězení technických nebo jiných otázek, reakce na vaši zpětnou vazbu na webové stránky).

Pomocí formuláře pro uchazeče se na našich webových stránkách můžete ucházet o činnosti (např. zaměstnání, závěrečnou práci, vzdělávání) u některého z podniků v rámci koncernu Hansgrohe v příslušné zemi. Osobní údaje (včetně příloh s dokumenty), které nám takto prostřednictvím formuláře poskytnete, předáme dále podniku v příslušné zemi, který danou volnou pozici vypsal. Tento postup se provádí výhradně za účelem zpracování žádosti o pracovní místo. Jakmile vaše osobní údaje předáme dále, ihned je smažeme. Podnik, který volnou pozici vypsal, smaže tyto údaje nejpozději šest měsíců po ukončení náborového procesu. Toto platí vždy za předpokladu, že nevzniká žádná zákonná povinnost dalšího uchovávání údajů.

Prostřednictvím vyhledávače prodejců můžete přes naši webovou stránku směrovat žádost na vámi vyhledaného prodejce. Údaje, které jste zadali, neprověřujeme, ale bezprostředně předáme vaši žádost prodejci, který pak obdrží vámi zadané údaje, včetně vašich osobních údajů. Tyto údaje po předání smažeme, pokud jste se nechtěli účastnit ohodnocení prodejce a pokud nejsme povinni ze zákona dále údaje uchovávat.

Využijete-li naši funkci „další doporučení prodejce“, uložíme e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů a jména, která zadáte v poli odesílatel a příjemce, a rovněž případně vámi zadané informace, které jsou nutné pro předání zprávy. Po zaslání e-mailu všechny osobní údaje ihned smažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Využijete-li naši funkci e-přání, uchováváme pro další předání zprávy e-mailové adresy a jména, která jste zadali pro odesílatele a příjemce, a rovněž vámi zadanou zprávu a vaši IP adresu. Po zaslání e-mailu všechny osobní údaje ihned smažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Používání osobních údajů pro reklamní účely se provádí bez vašeho výslovného svolení pouze v úzkých mezích zákonného oprávnění. Bez vašeho výslovného svolení nedochází k žádnému reklamnímu oslovování prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Na základě a v rámci zákonného oprávnění zpracováváme a používáme následující osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli v požadované míře (1) pro účely propagace vlastních nabídek nebo (2) sdělujeme tato data podnikům koncernu Hansgrohe pro jejich reklamu: příslušnost ke skupině osob (například jako zákazník nebo zájemce o společnost Hansgrohe), jméno, titul, akademická hodnost, profesní, oborové nebo obchodní označení, adresu (ne ovšem telefon nebo e-mail) a rok narození. Pro propagaci vlastních nabídek uchováváme a používáme vedle těchto údajů případně další údaje, které jsme shromáždili zákonným způsobem. Pokud předáváme výše uvedené údaje pro účely reklamy podnikům, které jsou s námi spojené v koncernu, jsou tyto podniky ze zákona povinny upozornit vás na to, že tyto údaje obdržely od nás (odkaz na reklamních materiálech apod.). Informace o původu a příjemci údajů uchováváme v tomto případě po dobu dvou let.

Používání svých osobních údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv odmítnout.

Informace o uživatelském chování

Protože bychom chtěli naše nabídky a naši reklamu optimálně přizpůsobit potřebám zákazníků, potřebujeme informace o všeobecném uživatelském chování zákazníka. Proto sestavujeme z uživatelských dat, která pořizujeme k umožnění užívání naší nabídky na webových stránkách, přípustným způsobem uživatelské profily, u nichž používáme pseudonymy. To znamená, že veškeré údaje v uživatelských datech, které by mohly umožnit zpětnou vazbu na vaši osobu (např. IP adresa, uživatelské jméno, hesla) nahradíme abstraktním znakem. Spojování uživatelských profilů s údaji o vaší osobě nebo využití pro jiné účely nenastává.

Proti použití vašich osobních údajů pro sestavování uživatelských profilů můžete kdykoli vznést námitku.

Tato stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek poskytovanou společností Google Inc („Google“). Google Analytics využívá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které umožňují analýzu vašeho používání této internetové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této stránky jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. V případě aktivace anonymní IP na této internetové stránce bude však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie či jiných zemí, které podepsaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru, nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a zde zkrácena. Na základě žádosti provozovatele této internetové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání stránky, k vytvoření hlášení o aktivitách na internetové stránce a k realizaci dalších služeb pro provozovatele stránky, které souvisí s používáním stránky a internetu. IP adresa, která je v rámci Google Analytics odeslána prostřednictvím vašeho prohlížeče, nebude společností Google sloučena s jinými údaji. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zabránit zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie a údajů souvisejících s vaším používáním internetové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracovávání těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujte plug-in, který naleznete na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Vzhledem k probíhající debatě o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom chtěli upozornit na to, že tato internetová stránka využívá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, takže IP adresy se dále zpracovávají jen ve zkrácené podobě, aby byla vyloučena možnost přímé identifikace osob.

Kromě toho používáme Google Analytics k vyhodnocování údajů z AdWords a cookie DoubleClick pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete tento postup deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam. Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na http://www.google.de/intl/de/policies/.

Přístup k paměti vašeho koncového zařízení (použití cookies)

Bez vašeho předchozího souhlasu používáme technologie cookies pouze k tomu, abychom vám umožnili využívat naše webové stránky. Cookies jsou textové soubory obsahující informace mimo jiné pro identifikaci uživatelů, kteří opakovaně navštěvují naše webové stránky. Jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, odkud se vyvolávají. Při těchto procesech nepořizujeme a neuchováváme bez vašeho předchozího výslovného souhlasu žádné osobní údaje a zejména zkracujeme vaši IP adresu, takže není možné vyvodit žádný vztah k vaší osobě. Kromě toho pořizujeme a uchováváme pouze údaje o vámi vybraných volbách (např. jazykové verze, lokální stránky, nabídky v rámci B2B nebo B2C), ID výrobku z poznámkového bloku nebo centra pro stažení, četnosti a době trvání vašich návštěv stránek atd. V nastavení svého prohlížeče můžete kdykoliv nastavit, že nechcete cookies ukládat nebo že chcete vymazat data, která jsou uložena ve vašem koncovém zařízení. Pokud bychom chtěli použít cookies k optimalizaci našich nabídek a reklamy orientované na potřeby, obstaráme si předem váš souhlas.

Externí poskytovatelé služeb

Při shromažďování a používání osobních údajů nás částečně podporují vybraní poskytovatelé služeb, kteří se smlouvou s námi zavazují k jednání přísně podle našich instrukcí a které před zahájením jejich činnosti i následně pravidelně kontrolujeme.

LinkedIn Ads

Tag LinkedIn Insight umožňuje shromažďování uživatelských dat. Tato data jsou zašifrovaná. LinkedIn nesdílí s vlastníkem webové stránky žádné osobní údaje, ale pouze shrnující reporty o cílové skupině a výkonu reklamy.

Více informací:
Zásady pro reklamu https://www.linkedin.com/legal/ads-policy
Zásady pro ochranu osobních údajů https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vymazání dat

Pokud v těchto zásadách ochrany osobních údajů není určeno jinak, vymažeme vaše osobní údaje nejpozději tři měsíce po zániku účelu jejich uložení, pokud nejsme ze zákona povinni je dále uchovávat.

Vaše práva a kontaktní partner

Mimo výše uvedená práva můžete kdykoli požadovat informaci o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy, a rovněž opravu, případně vymazání chybných údajů. Své námitky, otázky, žádosti o informace a výmaz, stížnosti apod. směřujte prosím na:

Hansgrohe CS s.r.o.
Dornych 47
Brno - 61700

Další odkazy:

Plug-in prohlížeče pro zamezení zaznamenávání údajů
Nastavení reklam
Podmínky používání Google Analytics
Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics

Úspornost při shromažďování osobních údajů

Osobní údaje ukládáme v souladu se zásadami úspornosti a vyhnutí se nadbytečnému shromažďování údajů, tedy jen po tak dlouhou dobu, která je nutná nebo zákonem předepsaná (zákonná lhůta pro ukládání). Pokud zanikne účel získaných informací nebo lhůta pro ukládání uplyne, údaje zablokujeme nebo vymažeme.

Vaše práva na informace, opravu, blokování, výmaz a vznesení námitky Máte právo na informace o údajích uložených o vaší osobě a rovněž právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. Výjimky: Jedná se o předepsané ukládání údajů za účelem realizace obchodu nebo údaje podléhají zákonné lhůtě pro ukládání.

Souhlas, který jste udělili pro získávání, zpracovávání a používání osobních údajů, můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Obraťte se prosím za tímto účelem na e-mailovou adresu privacy@hansgrohe.com.

V případě dalších dotazů ohledně ochrany osobních údajů a zpracovávání vašich osobních údajů jsme vám ochotně k dispozici. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese privacy@hansgrohe.com nebo na kontaktních údajích uvedených v tiráži.

Aby bylo možné kdykoli zohlednit blokování údajů, je nutné zachovat údaje v zablokovaném souboru pro účely kontroly. Pokud neexistuje žádná zákonná povinnost archivace údajů, můžete požadovat i výmaz údajů. V opačném případě údaje zablokujeme, budete-li si to přát.

Změna našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů

Abychom zaručili, že naše Prohlášení o ochraně osobních údajů bude vždy odpovídat aktuálním právním předpisům, vyhrazujeme si možnost v něm kdykoli provádět změny. To platí i pro případ, že bude nutné upravit Prohlášení o ochraně osobních údajů kvůli novým nebo přepracovaným službám, například novým servisním službám. Nové Prohlášení o ochraně osobních údajů pak bude platit při vaší další návštěvě naší nabídky.

Na koho se obrátit.

Nejbližší prodejce/vzorkovna: