Status 12/2022

ELEKTRONISK PERSONVERNERKLÆRING

Hansgrohe og tilknyttede selskaper (samlet «foretak», «vi» eller «oss») ønsker at du skal vite hvordan vi samler inn, bruker og offentliggjør informasjon. I denne personvernerklæringen beskrives vår praksis med hensyn til opplysninger som samles inn av oss i sammenheng med det følgende:

 • nettsider som drives av oss og hvor du kan åpne denne personvernerklæringen fra («nettsidene»)
 • programvare som du kan åpne denne personvernerklæringen med («appene»)
 • våre sider i sosiale medier og apper under [URL] (sammen med våre «sider i sosiale medier»)
 • e-poster i HTML-format som vi sender deg med en lenke til denne personvernerklæringen eller annen relevant kommunikasjon med deg
 • forretningsmessige offline-interaksjoner med oss

Vi betegner nettsider, apper, sider i sosiale medier, e-poster og forretningsmessige offline-interaksjoner samlet som «tjenestene».

PERSONOPPLYSNINGER

«Personopplysninger» er data som muliggjør identifisering av deg som person eller refererer til deg som identifiserbar person. Tjenestene samler inn personopplysninger som:

 • Etternavn
 • Postadresse (inkludert faktura- og forsendelsesadresse)
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresse (vi kan også avlede din omtrentlige plassering fra IP-adressen din)
 • Betalingskortopplysninger
 • Profilbilde
 • ID til sosiale medier-kontoer

Innsamling av personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører samler inn personopplysninger på forskjellige måter, bl.a.:

 • Via tjenestene:
  • Vi samler inn personopplysninger via tjenestene, for eksempel når du abonnerer på et nyhetsbrev, oppretter en konto for tilgang til tjenestene, besøker våre butikker, besøker et av våre arrangementer, foretar en telefonbestilling, kontakter kundeservice eller foretar et kjøp.
 • Fra andre kilder:
  • Vi får personopplysningene fra andre kilder, for eksempel:
   • Offentlig tilgjengelige databaser
   • Felles markedsføringspartnere når opplysningene gis videre til oss
  • Dersom kontoen din i sosiale medier knyttes sammen med kontoen for tjenestene, deler du bestemte personopplysninger fra kontoen i sosiale medier med oss, for eksempel navn, e-postadresse, bilde, kontaktlisten i de sosiale mediene og flere opplysninger som er tilgjengelige eller som du gjør tilgjengelige når du knytter kontoen i sosiale medier med vår konto for tjenestene.

Innsamling av personopplysninger er nødvendig for leveringen av ønskede tjenester for deg. Når du ikke gjør nødvendige opplysninger tilgjengelige, kan vi eventuelt ikke levere tjenestene. Når du offentliggjør personopplysninger til andre personer til oss eller våre tjenesteleverandører i sammenheng med tjenestene, bekrefter du at du er berettiget til det, og du tillater oss å bruke disse opplysningene iht. denne personvernerklæringen.

Bruk av personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører kan bruke personopplysninger til følgende formål:

 • Garanti på at tjenestene fungerer slik de skal og oppfyllelse av forespørslene dine.
  • For å kunne levere tjenestene slik som tilgang til den registrerte kontoen med tilhørende fordeler, spesialtilbud eller kundeservice.
  • For å svare på spørsmål og etterkomme dine forespørsler når du kontakter oss via et av våre elektroniske kontaktskjemaer eller på andre måter, f.eks. når du sender oss spørsmål, forslag, ros eller ris, eller når du ber oss om et tilbud eller annen informasjon om våre tjenester.
  • For å gjennomføre transaksjonene, behandle returer og bytte, kontrollere dine opplysninger og levere tilhørende fordeler, spesialreklamekampanjer eller kundeservice.
  • For å formidle administrativ informasjon slik som endringer av våre betingelser og retningslinjer.
  • For å gjøre forsendelsen av meldinger om tjenestene til andre personer mulig dersom du ønsker dette.

  Vi gjør dette for å administrere vårt kontraktsforhold med deg og/eller for å oppfylle en forpliktelse i henhold til loven.

 • Levering av nyhetsbrevet vårt og/eller andre markedsføringsmaterialer og gi mulighet til å dele innhold i sosiale medier.
  • For å sende markedsførings-e-poster med informasjon om våre tjenester, nye produkter og andre nyheter om vårt selskap.
  • For å muliggjøre Del-funksjonen, som du ønsker å bruke.

  Vi gjør dette med ditt samtykke, eller når vi på vår side har en berettiget interesse i å gjøre det.

 • Analyse av personopplysninger for forretningsrapporter og levering av tilpassede tjenester.
  • For å analysere og forutsi preferansene til våre brukere for å opprette aggregerte trendrapporter om bruken av vårt digitale innhold slik at vi kan forbedre våre tjenester.
  • For å kunne forstå dine interesser og preferanser bedre slik at vi kan tilpasse våre interaksjoner med deg og sende deg tilpasset informasjon og/eller tilbud iht. dine interesser.
  • For å kunne forstå preferansene dine bedre slik at vi kan levere innhold via våre tjenester som vi tror er relevante og interessante for deg.

  Vi leverer tilpassede tjenester basert på vår berettigede interesse og etter samtykke fra deg i den grad det kreves av gjeldende lov.

 • Gi mulighet til deltakelse i loddtrekninger, konkurranser eller andre reklameaksjoner.
  • Vi kan tilby deg muligheten til å delta i loddtrekninger, konkurranser eller andre reklameaksjoner.
  • For noen av disse reklameaksjonene gjelder ytterligere regler som inneholder informasjon om hvordan vi bruker og offentliggjør personopplysninger. Les disse tilleggsreglene før du bestemmer deg om å delta.

  Vi bruker denne informasjonen til å administrere vårt kontraktsforhold med deg.

 • Sammenslåing og/eller anonymisering av personopplysninger.
  • Vi kan slå personopplysninger sammen og/eller anonymisere slik at de ikke lenger gjelder som personopplysninger. Vi gjør dette for å generere flere data som vi bruker og kan offentliggjøre til flere formål, fordi de ikke lenger muliggjør identifisering av din person eller andre personer.
 • Oppnåelse av våre forretningsformål.
  • For dataanalyser, for eksempel. for effektiv utforming av våre tjenester.
  • For gjennomganger for å kontrollere at våre interne prosesser fungerer riktig og for oppfyllelse av lovmessige, regulatoriske eller kontraktsmessige krav.
  • For å hindre bedrageri og for sikkerhetsovervåkning mot bedrageri for eksempel for identifikasjon og hindring av cyberangrep eller forsøk på identitetstyveri.
  • For utvikling av nye produkter og tjenester.
  • For optimering, forbedring, reparasjon, endring eller for vedlikehold av våre aktuelle produkter og tjenester samt for iverksetting av sikkerhets- og kvalitetssikringstiltak.
  • For identifisering av brukstrender, for eksempel for forståelse hvilke deler av våre tjenester er mest interessante for brukerne.
  • For registrering av effektiviteten til våre reklamekampanjer slik at vi kan tilpasse våre kampanjer til kravene og interessene til våre brukere.
  • For gjennomføring og ekspansjon av vår forretningsvirksomhet, for eksempel for å forstå hvilke deler av våre tjenester som er mest interessante for brukerne slik at vi kan konsentrere oss om å handle i våre brukeres interesse.

  Vi gjør dette for å administrere vårt kontraktsforhold med deg, for å overholde en forpliktelse i henhold til loven og/eller basert på vår berettigede interesse.

Offentliggjøring av personopplysninger

Vi sender personopplysninger videre:

 • Til våre tilknyttede selskaper for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen.
 • En oppstilling av de tilknyttede selskapene med deres lokasjoner finner du her. Hansgrohe SE er ansvarlig for administreringen av personopplysninger som sendes videre. Til eksterne tjenesteleverandører for å muliggjøre tjenestene levert til oss.
  • Da kan det dreie seg om tjenesteytere for levering av nettsted hosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordrebehandling, returgodkjenning, bedrageriforebygging, levering av IT- og tilhørende infrastruktur, kundeservice eller tilhørende fordeler (inkludert spesialreklameaksjoner), e-postforsendelse, kontroller eller andre tjenester.
 • Til eksterne forhandlere. For eksempel:
  • Ved hjelp av forhandlersøk kan du via våre tjenester sende en kontaktforespørsel til en forhandler du velger. Vi kontrollerer ikke opplysningene du har gitt , men sender forespørselen din direkte videre til forhandleren som mottar opplysningene du har gitt, inkludert dine personopplysninger.
 • Til tredjepart som sponser loddtrekninger, konkurranser eller andre reklameaksjoner.
 • Ved bruk av tjenestene kan du bestemme deg for publisering av personopplysninger.
  • På meldingstavler, i chatter, på profilsider, blogger og andre tilbud som muliggjør publisering av informasjon og innhold (spesielt våre sider i sosiale medier). Vær oppmerksom på at all informasjon som du poster eller publiserer slik, gjøres fritt tilgjengelig og er eventuelt tilgjengelig for andre brukere og allmenheten.
  • Ved deling i sosiale medier. Når du knytter kontoen din for tjenestene til din konto for sosiale medier, deler du informasjon med venner som du er knyttet til via kontoen i sosiale medier, med andre brukere og leverandøren av kontoen din i sosiale medier. Når du gjør dette, tillater du oss å muliggjøre denne delingen av informasjon, og du er klar over at bruken av delt informasjon reguleres av personvernloven til leverandøren av sosiale medier.

Annen bruk og åpenbaring

I tillegg brukes og offentliggjøres personopplysningene av oss når dette er nødvendig eller tjenlig, spesielt når vi har en lovfestet forpliktelse eller en berettiget interesse i å gjøre dette:

 • For overholdelse av gjeldende lov og gjeldende bestemmelser.
  • Dette kan også inkludere en annen lov enn den som gjelder for landet du bor i.
 • For samarbeid med offentlige og statlige myndigheter.
  • For å svare på en forespørsel eller tilveiebringe informasjon når dette er nødvendig eller vi anser det som tjenlig.
  • Dette kan også inkludere myndigheter utenfor landet du bor i.
 • For samarbeid med påtalemyndigheter.
  • Når vi for eksempel svarer på forespørsler og krav fra påtalemyndigheter eller tilveiebringer informasjon som vi anser som viktig.
 • Av andre rettslige grunner.
  • For gjennomføring av våre betingelser.
  • For beskyttelse av våre rettigheter, vår privatsfære, sikkerhet eller eiendom og/eller rettighetene til våre tilknyttede selskaper, deg eller tredjepart.
 • I sammenheng med et kjøp eller en forretningstransaksjon.
  • Når det gjelder vår virksomhet, våre eiendeler eller vårt inventar eller deler derav vedrørende reorganisasjoner, fusjoner, salg, fellesforetak, cesjoner, overdragelser eller andre disposisjoner (også i forbindelse med insolvens eller lignende prosesser) har vi en berettiget interesse i offentliggjøring eller overføring av personopplysninger til tredjepart.

ANDRE DATA

«Øvrige data» er de data som ikke muliggjør at din identitet avsløres, og som ikke refererer direkte til deg som identifiserbar person. Mer informasjon finner du i våre Retningslinjer om informasjonskapsler og lignende teknologier.

Bruk og offentliggjøring av øvrige data

Vi kan bruke og offentliggjøre andre data for alle formål med unntak av når dette er forbudt av gjeldende lov. Når vi er bundet av gjeldende lov til å behandle øvrige data som personopplysninger, kan vi bruke og offentliggjøre disse for de samme formålene som er oppført i denne erklæringen for personopplysninger. I mange tilfeller samler vi øvrige data sammen med personopplysninger. I dette tilfellet behandler vi de sammenslåtte dataene som personopplysninger så lenge de er sammenslått.

SIKKERHET

Vi bestreber oss på å implementere passende organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysninger i vårt selskap. Likevel er det dessverre ikke mulig å garantere 100 % sikkerhet uansett dataoverførings- eller lagringssystem. Dersom du har grunn til å anta at interaksjonen med oss ikke lenger er sikker, informer oss umiddelbart om dette slik det er beskrevet i avsnittet «Kontakt» nedenfor.

VALGMULIGHETER OG TILGANG

Dine valgmuligheter med hensyn til bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine

Vi tilbyr valgmuligheter med hensyn til bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine for markedsføringsformål. Du kan velge følgende:

 1. Mottak av markedsførings-e-poster fra oss. Dersom du i fremtiden ikke lenger ønsker å motta markedsførings-e-poster fra oss , kan du avbestille disse direkte i e-posten.
 2. Videreformidling av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål av selskaper knyttet til oss. Når du ønsker at vi i fremtiden ikke skal videreformidle personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål til selskapene som er knyttet til oss, kan du meddele oss dette per e-post til privacy@hansgrohe.com
 3. Videreformidling av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål av tredjeparter som ikke knyttet til oss. Når du ønsker at vi i fremtiden ikke skal videreformidle personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål til tredjeparter som ikke er knyttet til oss, kan du meddele oss dette per e-post til privacy@hansgrohe.com

Vi bestreber oss for å imøtekomme anmodningen din / kravene dine så raskt som mulig. Vennligst vær oppmerksom på at når du velger bort mottak av markedsførings-e-poster fra oss, kan det fortsatt sendes viktige administrative meddelelser til deg og disse kan du ikke velge bort.

Tilgang til personopplysningene dine, endring eller sletting av personopplysningene dine

Dersom du krever endring, oppdatering, fjerning, begrensning eller sletting av personopplysninger eller tilgang til disse eller tilbakekaller behandling av personopplysninger eller ønsker å kansellere denne eller når du ønsker å søke om en kopi av personopplysningene dine for formidling til et annet selskap (i den grad disse rettighetene innrømmes av gjeldende lov), kan du ta kontakt med oss slik det er beskrevet i avsnittet «Kontakt» nedenfor. Vi behandler forespørselen iht. gjeldende lov. Dersom du bor i California, finner du mer informasjon om forespørslene som du kan stille iht. personvernloven CCPA som gjelder for California. Se avsnittet «Tilleggsinformasjon vedrørende California». Vennligst oppgi tydelig i forespørselen din hvilke personopplysninger du ønsker å få endret, eller om du ønsker å få slettet personopplysningene fra databasen vår. For din beskyttelse kan vi bare imøtekomme forespørsler om personopplysninger som er tilknyttet e-postadressen som du bruker for å sende forespørselen, og vi må kanskje kontrollere identiteten din før gjennomføringen. Vi arbeider med å imøtekomme anmodningen din så raskt som mulig. Vær oppmerksom på at vi eventuelt må oppbevare bestemte opplysninger for våre registreringer og/eller for fullføring av transaksjoner som du har startet før du søkte om endringen eller slettingen (når du for eksempel foretar et kjøp eller deltar i en reklameaksjon, kan du endre eller slette de angitte personopplysningene eventuelt først etter avslutning av kjøpet eller reklameaksjonen). Du kan også sende en klage til EU-/EØS-personvernmyndigheten i landet eller regionen der du vanligvis oppholder deg eller har din arbeidsplass, eller der et angivelig brudd på gjeldende personvernlovgivning har funnet sted. En liste over datatilsyn finner du under http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

LAGRINGSTID

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig eller tillatt i henhold til formålet/formålene som de ble samlet inn for og i henhold til gjeldende lov.

Kriterier for fastleggelse av lagringstiden:

 • Hele tiden mens vi har en løpende forretningsrelasjon med deg og leverer tjenester til deg (for eksempel så lenge du har en konto hos oss eller bruker tjenestene våre).
 • Spørsmålet om vi er underlagt en juridisk forpliktelse (for eksempel er vi i henhold til visse bestemmelser forpliktet til å oppbevare registreringene av transaksjonene dine i en viss tid før vi kan slette dem ); eller
 • Spørsmålet om vi er pålagt å lagre av hensyn til vår juridiske stilling (for eksempel med hensyn til gjeldende foreldelsesfrister, prosedyrer eller offisielle undersøkelser).

TREDJEPARTSYTELSER

Denne personvernerklæringen dekker ikke personvern-, informasjons- eller annen praksis fra tredjeparter, inkludert operatører av nettsider eller tjenester som er koblet sammen med lenker i tjenestene, og vi er ikke ansvarlige for disse. En lenke i tjenestene betyr ikke at vi eller våre tilknyttede selskaper godkjenner siden eller tjenesten det er lenke til. I tillegg er vi ikke ansvarlige for datainnsamlings-, bruks-, offentliggjørings- eller sikkerhetsretningslinjer eller -praksis hos andre selskaper slik som Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre apputviklere, apptilbydere, tilbydere av plattformer for sosiale medier, tilbydere av operativsystemer, mobilnettleverandører eller enhetsprodusenter, herunder også med hensyn til personopplysninger som du oppgir til andre selskaper via eller i forbindelse med appene eller våre sider i sosiale medier.

TREDJEPARTS REKLAME

Vi samarbeider med eksterne reklameselskaper for å legge inn annonsevisninger for potensielt interessante varer og tjenester for deg når du henter opp eller bruker tjenestene og andre nettsider eller onlinetjenester.

 • Eventuelt blir du vist reklame basert på opplysninger vedrørende opphentingen din og bruken din av tjenestene og andre nettsider eller onlinetjenester på én av dine enheter samt på opplysninger mottatt fra tredjepart. Disse selskapene plasserer eller gjenkjenner en unik informasjonskapsel i nettleseren din (også ved hjelp av pikseltagger). De kan også bruke disse teknologiene sammen med opplysningene de har samlet inn om surfeatferden din for å gjenkjenne deg på de forskjellige enhetene dine, slik som mobiltelefon og bærbar datamaskin. Hvis du ønsker å lære og vite mer om denne praksisen, hvordan du kan velge denne bort i datamaskin- og mobilnettlesere på enheten du bruker for å få tilgang til denne personvernerklæringen, gå til http://optout.aboutads.info/#/ og http://optout.networkadvertising.org/#/. Du kan laste ned AppChoices-appen for å velge bort i mobilapper på www.aboutads.info/appchoices.

BRUK AV TJENESTENE AV MINDREÅRIGE

Tjenestene retter seg ikke til personer under seksten (16) år, og vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om personer under 16 år.

Din rett til å søke om fjerning av innhold

Hvis du bor i California, er yngre enn 18 og er en registrert bruker av tjenestene, kan du iht. til loven «California Business & Professions Code» § 22581 anmode oss om å fjerne innhold eller informasjon som du har postet i tjenestene, per e-post til privacy@hansgrohe-usa.com. Vær oppmerksom på at anmodningen din ikke garanterer den fullstendige eller omfattende slettingen av innhold eller informasjon fordi deler av innholdet ditt blir kanskje postet på nytt av en annen bruker.

JURIDISK OMRÅDE OG GRENSEOVERSKRIDENDE FORMIDLING

Personopplysningene dine kan lagres og behandles i alle land vi befinner oss i eller der vi samarbeider med tjenesteleverandører, og med bruken av tjenestene er du klar over at opplysningene formidles til andre land enn landet du bor i, inkludert USA, med muligens avvikende personvernbestemmelser i forhold til landet ditt. Under bestemte omstendigheter kan rettsinstanser, påtalemyndigheter, reguleringsmyndigheter eller tilsynsmyndigheter i disse andre landene være berettiget til tilgang til personopplysningene dine.

TILLEGGSINFORMASJON OM EØS: Den europeiske kommisjonen har funnet at noen av landene utenfor EØS har et tilstrekkelig personvernnivå i henhold til EØS-standarder (en fullstendig liste over disse landene finner du her). For overføringer fra EØS til land som Den europeiske kommisjonen ikke anser som tilstrekkelig, har vi truffet passende tiltak, som for eksempel standard kontraktsklausuler vedtatt av Den europeiske kommisjonen, for å beskytte personopplysningene dine. For å få en forklaring av disse tiltakene kan du kontakte oss slik det er beskrevet i avsnittet «Kontakt».

SENSITIVE OPPLYSNINGER

Vi ber deg om ikke å sende sensitive personopplysninger til oss uoppfordret (f.eks. personnummer, informasjon om rase eller etnisk bakgrunn, politiske meninger, religion eller andre overbevisninger, helse, biometriske eller genetiske kjennetegn, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) i tjenestene eller via disse eller la oss motta slike på andre måter.

EKSTERNE BETALINGSTJENESTER

Tjenestene tilbyr deg eventuelt muligheten til å foreta betalinger til selskapet via eksterne betalingstjenester der du har opprettet en egen konto. Hvis du foreta en betaling til oss via en slik tjeneste, samles personopplysningene dine inn av disse tredjepartene og ikke av oss, og de underligger personvernet til tredjepart og ikke denne personvernerklæringen. Vi har ingen kontroll over og intet ansvar for innsamling, bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine av nevnte tredjeparter.

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Merknaden «SISTE OPPDATERING» øverst i denne personvernerklæringen angir når den sist ble revidert . Endringer trer i kraft med publisering av den reviderte personvernerklæringen i tjenestene.

KONTAKT

Hansgrohe A/S med sete i Jegstrupvej 6, 8361 Hasselager, Denmark, er ansvarlig for innsamling, bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine iht. denne personvernerklæringen. Ved spørsmål om personvernerklæringen kontakt oss på

privacy@hansgrohe.no

eller

Hansgrohe A/S
Jegstrupvej 6
8361 Hasselager
Denmark

Ettersom e-posttrafikk ikke alltid er sikker, oppgi aldri kredittkortopplysninger eller andre sensitive opplysninger til oss i e-postene.

TILLEGGSINFORMASJON OM CALIFORNIA

I henhold til personvernloven av 2018 («CCPA») i California gir vi personer som bor i California, følgende tilleggsopplysninger vedrørende kategoriene av personopplysninger som samles inn, brukes og offentliggjøres av oss, her.

Dyktige partnere

FINN BADEROMSUTSTILLINGER NÆR DEG