Luftopptak av en eng i Østerrike

Sør-Tyskland og Østerrike

“Skinn er et naturprodukt, det kjenner man når man holder det i hånden, det har en viss varme.”
Sebastian Rampf, salmaker
Akkurat som marmor og tre er også skinn et naturprodukt. Skinnfellene stammer fra kyr fra Sør-Tyskland eller Østerrike. Hvert enkelt skinn blir undersøkt for hånd, og overflaten blir sjekket for arr og merker, slik at disse ikke blir med i tilskjæringen. Skinnet blir skåret opp til en tykkelse på én millimeter for å kunne spennes over filigranobjekter som AXOR MyEdition-platene.
Mesteparten av bearbeidingen skjer nå som før i form av presisjonshåndverk, f.eks. som å sy platen eller å påføre AXORs logo med et varmepregingsstempel.
Nappaskinn fra kyr brukes ved innredning av yachter. Det gjør at vi er sikre på at dette skinnet også kan brukes i våtområder. Materiale med lang levetid kobles sammen med tydelig design. På denne måten entrer skinnets universelle arkaisme rommets scene: perfekt, luksuriøst og sanselig. For øyet og hånden.