Versie 10/2018

Juridische informatie

Voor de website van Hansgrohe SE gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Lees deze zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door onze website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met onze gebruiksvoorwaarden.

Volledigheid en juistheid van onze informatie

Wij stellen alles in het werk om deze website up-to-date te houden en van zo juist en volledig mogelijke informatie te voorzien. Maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit van de informatie of de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor bepaalde gebruiksdoeleinden.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud te allen tijde in te korten en naar een andere onderwerpen te verschuiven, tijdelijk te blokkeren en/of definitief te verwijderen.

Beschikbaarheid van onze activiteiten

Onze website geeft u slechts algemene informatie over onze activiteiten. Door onze informatie ontstaat geen wettige aanspraak op bepaalde prestaties of op de volledige, ononderbroken of ongestoorde beschikbaarheid ervan. Houd er rekening mee dat afzonderlijke informatie op onze website betrekking kan hebben op producten, programma's of services die in bepaalde landen niet verkrijgbaar zijn. Neem contact op met uw plaatselijke hansgrohe dealer voor informatie over de verkrijgbare producten of services in uw land.

Inhoud van derden

De volgende inhoud is niet van ons afkomstig en verwoordt onze mening niet, wij aanvaarden hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid:

• De bijdragen op een eventueel forum zijn niet van ons afkomstig, maar van de betreffende gebruikers. Wij controleren de inhoud die door de gebruiker beschikbaar is gesteld, zoals meningen, adviezen, uitleg, aanbiedingen of overige informatie, niet op rechtmatigheid of juistheid. Onze fora mogen niet worden gebruikt voor uitingen die in strijd met de wet, belasterend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker vrijwaart ons van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit zijn gebruik van onze website dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
• Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de door ons gekoppelde pagina's.
• Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie over onze dealers bij het zoeken naar een dealer.

Wij houden geen toezicht op deze inhoud of zoeken niet naar omstandigheden die op een illegale praktijk wijzen. Wanneer we op de hoogte worden gesteld van dergelijke wetsovertredingen, dan zullen wij de betreffende informatie echter onmiddellijk verwijderen.

Schrijfconventie

Vanwege een betere leesbaarheid wordt op deze website afgezien van het specifiek benoemen van zowel mannelijke als vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden. Uiteraard worden altijd beide geslachten bedoeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. Plaats van handeling is onze zetel te Brussel. Bevoegd is de rechter te Brussel.

Steeds goed geadviseerd

Vind een verdeler in uw buurt